Umenie a biznis

Najnovšie informácie a zaujímavosti o výstavách umenia.

DIELO ZO ZBIERKY ART INVEST NA VÝSTAVE ĽUDOVÍTA FELDA V BRATISLAVE

DIELO ZO ZBIERKY ART INVEST NA VÝSTAVE ĽUDOVÍTA FELDA V BRATISLAVE

Bratislavská Galéria 19 vo štvrtok 4. januára sprístupnila výstavu kultovej osobnosti Košíc, no predovšetkým vynikajúceho kresliara a maliara Ľudovíta Felda (1904-1991). Napriek tomu, že gro výstavy pozostáva najmä z autorových kresieb a grafík, milovníci umenia majú jedinečnú príležitosť vidieť i niekoľko Feldových olejomalieb. Tých sa do dnešného dňa zachovalo len veľmi málo a kurátorovi Mirovi Procházkovi sa podarilo na výstavu získať hneď tri. Komornú maľbu s názvom Svitanie poskytla zo svojej súkromnej zbierky naša aukčná spoločnosť Art Invest, zvyšné dve diela zapožičala Východoslovenská galéria v Košiciach.

Klenot českého symbolizmu v jesennej aukcii Art Invest

Klenot českého symbolizmu v jesennej aukcii Art Invest

Obraz Karla Vítězslava Maška „Alegória jari“ je absolútnou zberateľskou raritou. Súputnik Alfonsa Muchu, ktorého diela vystavuje v stálej zbierke parížske Museé d´Orsay, sa na domácej českej umeleckej scéne objavuje naozaj len veľmi zriedkavo. 

Predajná výstava J.T.Mousson: Známy Neznámy

Predajná výstava J.T.Mousson: Známy Neznámy

V pondelok 21. augusta začína v galérii ART INVEST na Dobrovičovej 7 v Bratislave  výstava Jozef Teodor Mousson: Známy neznámy. Bude to doposiaľ najväčšia výstava diel tohto autora zo súkromných zbierok. Prezentovaná kolekcia obrazov pozostáva z doteraz nevystavených malieb, z ktorých mnohé budú predajné. J. T. Mousson sa už počas svojho života tešil mimoriadnej popularite a dodnes patrí medzi najvyhľadávanejších autorov medzi zberateľmi umenia.

 

OBRAZY ZO ZBIERKY ART INVEST NA VÝSTAVE UMENIE PODKARPATSKEJ RUSI - ČESKOSLOVENSKÁ STOPA 1919-1938 V STREDOSLOVENSKEJ GALÉRII V BANSKEJ BYSTRICI

OBRAZY ZO ZBIERKY ART INVEST NA VÝSTAVE UMENIE PODKARPATSKEJ RUSI - ČESKOSLOVENSKÁ STOPA 1919-1938 V STREDOSLOVENSKEJ GALÉRII V BANSKEJ BYSTRICI

V priestoroch Bethlenovho domu aktuálne prebieha výstava, mapujúca umenie a kultúrne súvislosti na území bývalej Podkarpatskej Rusi. Je obmenenou reprízou výstavy, ktorú v roku 2019 pripravila Východoslovenská galéria. V rámci výstavnej dramaturgie v rokoch 2018 – 2019 galéria reagovala na historické udalosti a výročia vzniku 1. ČSR. Koncipovanie výstavného projektu sa uskutočňovalo v  kooperácii s viacerými múzeami, galériami a archívmi na Slovensku, v Českej republike a Ukrajine – čo dopĺňa dobový naratív národnostného zloženia 1. ČSR ako multinárodnostného a etnického štátu.  Významnou spoluprácou v rámci danej témy bola súčinnosť so Zakarpatským Múzeom Jozefa Bokšaja v Užhorode, avšak v dôsledku aktuálneho vojenského konfliktu na Ukrajine nebolo možné prezentovať pri repríze výstavy kolekciu umenia Podkarpatskej Rusi zo zbierok užhorodského múzea. Výpožičkou niekoľkých významných diel sa do tohto pozoruhodného projektu zapojila i naša aukčná spoločnosť Art Invest. Jedná sa o diela J. Alexyho, V. Erdélyiho, J. Bokšaya, A. Hudečka, V. Rabasa a A. Kocku. Výstava ponúka zaujímavý exkurz na raritný segment výtvarného umenia medzivojnového obdobia 1. ČSR, dopĺňajúci fenomén Košickej moderny.

PRVÁ AUKCIA BIBLIOFÍLIÍ NA SLOVENSKU

PRVÁ AUKCIA BIBLIOFÍLIÍ NA SLOVENSKU

Art Invest v októbri usporiadala vôbec prvú aukciu bibliofílií na Slovensku. Vzhľadom na to, že pozostávala predovšetkým z publikácií českých autorov, prebehla formou online prostredníctvom českého aukčného portálu LiveBid.

AUTORSKÝ REKORD ALEXANDRA ECKERDTA NA AUKČNOM TRHU

AUTORSKÝ REKORD ALEXANDRA ECKERDTA NA AUKČNOM TRHU

V 28. aukcii umenia Art Invest sa v minulom roku vydražil Autoportrét košického maliara Alexandra Eckerdta (1932-1992) za 19-tisíc eur, vďaka čomu sa na aukčnom trhu zapísal ako autorov doposiaľ najdrahšie predaný obraz. Nárast počiatočnej vyvolávacej ceny 12-tisíc eur o viac ako 58% je jasným dôkazom postupne stúpajúceho záujmu o súčasné umenie.

VÝSTAVA JEDNÉHO DIELA: ARMÍN STERN – PRÍSTAV V AUDIERNE

VÝSTAVA JEDNÉHO DIELA: ARMÍN STERN – PRÍSTAV V AUDIERNE

V priestoroch galérie Art Invest Vám od pondelka 28. februára predstavíme dielo židovského maliara slovenského pôvodu -  Armína Sterna, ktorého pozoruhodná tvorba po rokoch života v exile ostala z veľkej časti opomenutá. Vystavenú olejomaľbu, znázorňujúcu rušný Prístav v Audierne autor vyhotovil v roku 1927, počas jednej zo svojich návštev Bretónska. Odlišný pohľad na mestečko Audierne ponúka i dielo zo zbierky Slovenskej národnej galérie, ktorý je rovnako ako predkladaný obraz, jedným z malého množstva známych diel Armína Sterna nachádzajúcich sa na Slovensku.

ORIGINÁL? UMENIE NAPODOBNIŤ UMENIE

ORIGINÁL? UMENIE NAPODOBNIŤ UMENIE

V Galérii moderného umenia v Hradci Králové sme navštívili unikátnu výstavu s názvom Originál? Umění napodobit umění, prostredníctvom ktorej galéria prezentuje viac než stovku falzifikátov  obrazov, sôch a ďalších umeleckých diel. Jedným z cieľov tejto pútavej výstavy je varovať investorov, predajcov i zberateľov, nakoľko falzifikátov umenia stále pribúda a omylom sa často nevyhnú ani galérie či skúsení zberatelia. Podľa slov kurátorky Petry Příkazké je český trh s výtvarným umením zamorený falzifikátmi odhadom z viac než 30 percent, pričom najväčší skeptici hovoria o 70 až 80 percentách.

OBLOKY DO SNA IMRA WEINERA-KRÁĽA

OBLOKY DO SNA IMRA WEINERA-KRÁĽA

Krajská galéria v Prešove koncom minulého roka zahájila výstavu zakladateľa osobitej polohy surrealizmu na Slovensku – Imricha Weinera-Kráľa (1901-1978). Vo Veľkej výstavnej sieni galéria prezentuje autorove diela z viacerých verejných i súkromných zbierok.

KOLEKCIA DIEL VOJTĚCHA PREISSIGA V JESENNEJ AUKCII ART INVEST

KOLEKCIA DIEL VOJTĚCHA PREISSIGA V JESENNEJ AUKCII ART INVEST

S menom Vojtěcha Preissiga (1873-1944) je spájané veľmi kvalitné, inovatívne a predovšetkým  multižánrové grafické dielo prvých troch dekád 20. storočia. Preslávil sa už svojimi rannými prácami v štýle elegantnej lineárnej secesie, prechádzajúcej do symbolistickej polohy.

28. jesenná aukcia sa konala v nedeľu 28. novembra od 14 hod. naživo online na aukčnom portáli www.livebid.cz

28. jesenná aukcia sa konala v nedeľu 28. novembra od 14 hod. naživo online na aukčnom portáli www.livebid.cz

Ako jediná aukčná spoločnosť na Slovensku Vám ponúkame možnosť dražby i online naživo v reálnom čase, priamo cez Váš počítač, bez nutnosti Vašej prítomnosti v dražobnej sále!

Postup je jednoduchý, stačí sa zaregistrovať na stránkach aukčného portálu LiveBid.cz a od momentu schválenia Vašej registrácie môžete pohodlne limitovať a dražiť vystavené položky ešte pred oficiálnym začiatkom aukcie. Následne sa môžete z pohodlia Vášho domova zúčastniť i sálovej aukcie online v reálnom čase pod vedením našej licitátorky.

 

FUTUROLOGICKÁ KULTÚRNA SITUÁCIA (U.F.O.). JÚLIUS KOLLER V PIEŠŤANSKEJ GALÉRII KSC FONTÁNA

FUTUROLOGICKÁ KULTÚRNA SITUÁCIA (U.F.O.). JÚLIUS KOLLER V PIEŠŤANSKEJ GALÉRII KSC FONTÁNA

Mestské kultúrne stredisko Piešťany v spolupráci s Július Koller Society predstavujú tvorbu Júliusa Kollera prostredníctvom výstavy Futurologická kultúrna situácia (U.F.O.). Diela piešťanského rodáka, medzinárodne uznávaného priekopníka neoavantgardy, má vo svojich zbierkach londýnska Tate Modern aj Centre Pompidou v Paríži. Niekoľko zaujímavých diel z Kollerovej tvorby nájdete i v pripravovanej jesennej aukcii Art Invest, ktorá sa uskutoční v nedeľu 28. novembra o 14h naživo v hoteli Carlton v Bratislave.

VYŠLA NOVÁ MONOGRAFIA EUGENA NEVANA

VYŠLA NOVÁ MONOGRAFIA EUGENA NEVANA

Knižná monografia o živote a tvorbe Eugena Nevana (1914-1967) mapuje umelcove výtvarné dielo a osudy na pozadí niekoľkých etáp, ktoré možno považovať za míľniky slovenskej výtvarnej tvorby. Prináša nový pohľad na jeho tvorbu odrážajúci nové poznatky a výsledky umelecko-historického výskumu. Obsahuje, okrem hlavnej textovej časti s rozsiahlou hodnotiacou štúdiou, biografiou umelca, vyčerpávajúcim súpisom jeho samostatných a kolektívnych výstav, komplexným prehľadom bibliografie, cudzojazyčným resumé a súborom výpovedí jeho priateľov a známych, kvalitnú obrazovú časť s celostranovými farebnými a čiernobielymi reprodukciami obrazov, grafických listov a kresieb (spolu 265 reprodukovaných diel). Niekoľko malieb pre potreby monografie poskytla i aukčná spoločnosť Art Invest. Niektoré z publikovaných diel je možné zakúpiť v našom galerijnom predaji.

IBA V ARTINVEST MOŽTE DRAŽIŤ NAŽIVO ONLINE V REÁLNOM ČASE PROSTREDNÍCTVOM VÁŠHO POČÍTAČA!

IBA V ARTINVEST MOŽTE DRAŽIŤ NAŽIVO ONLINE V REÁLNOM ČASE PROSTREDNÍCTVOM VÁŠHO POČÍTAČA!

Ako jediná aukčná spoločnosť na Slovensku Vám ponúkame možnosť dražby online naživo v reálnom čase, priamo cez Váš počítač, bez nutnosti Vašej prítomnosti v dražobnej sále!

Postup je jednoduchý, stačí sa zaregistrovať na stránkach aukčného portálu LiveBid.cz a od momentu schválenia Vašej registrácie môžete pohodlne limitovať a dražiť vystavené položky ešte pred oficiálnym začiatkom aukcie. Následne sa môžete z pohodlia Vášho domova zúčastniť i sálovej aukcie online v reálnom čase pod vedením našej licitátorky. Samozrejme, je možné zadávať i písomné limity a žiadosti na telefonickú dražbu.

AUKČNÝ TIP JESENNEJ AUKCIE ART INVEST!

AUKČNÝ TIP JESENNEJ AUKCIE ART INVEST!

V našej pripravovanej jesennej aukcii Vám prinesieme špičkové dielo jedného z najosobitejších predstaviteľov slovenského povojnového umenia – Miloša Urbáska (1932-1988). Jesenná aukcia Art Invest sa bude konať 22. novembra.

VÝSTAVA JEDNÉHO DIELA ZO SÚKROMNEJ ZBIERKY / ENDRE NEMES – TRAJA HARLEKÝNI, PES A BUBON

VÝSTAVA JEDNÉHO DIELA ZO SÚKROMNEJ ZBIERKY / ENDRE NEMES – TRAJA HARLEKÝNI, PES A BUBON

V ďalšej z našej série výstav jedného diela Vám prinášame obraz Traja harlekýni, pes a bubon od jedného z najpozoruhodnejších predstaviteľov európskeho imaginatívneho umenia Endre Nemesa (1909-1985). Viaceré jeho diela je možné aktuálne vidieť i v Slovenskej národnej galérii v rámci výstavy venovanej autorom Generácie 1909, ktorej významnou súčasťou Nemes nepochybne bol.

 

Informácie a zaujímavosti z oblasti umenia.

Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map