Umenie a biznis

VÝSTAVA JEDNÉHO DIELA: ARMÍN STERN – PRÍSTAV V AUDIERNE
VÝSTAVA JEDNÉHO DIELA: ARMÍN STERN – PRÍSTAV V AUDIERNE

V priestoroch galérie Art Invest Vám od pondelka 28. februára predstavíme dielo židovského maliara slovenského pôvodu -  Armína Sterna, ktorého pozoruhodná tvorba po rokoch života v exile ostala z veľkej časti opomenutá. Vystavenú olejomaľbu, znázorňujúcu rušný Prístav v Audierne autor vyhotovil v roku 1927, počas jednej zo svojich návštev Bretónska. Odlišný pohľad na mestečko Audierne ponúka i dielo zo zbierky Slovenskej národnej galérie, ktorý je rovnako ako predkladaný obraz, jedným z malého množstva známych diel Armína Sterna nachádzajúcich sa na Slovensku.

Ako mnohí jeho súčasníci, aj Armín Stern čerpal z viacerých umeleckých prúdov svojej doby. Často býva označovaný ako naturalista, postimpresionista či „modernista-realista“. Do úvahy však treba brať i to, že žil z predaja svojich obrazov a musel teda brať ohľad i na vkus svojej klientely. Venoval sa viacerým žánrom. Bol obľúbeným a vyhľadávaným portrétistom - maľoval portréty židov, cudzincov, bretónskych rybárov, žobrákov, ale i známych osobností, s ktorými sa v priebehu rokov stretol. Vo svojich dielach sa však nevyhýbal ani spoločenskej kritike či témam zo Starého zákona. Jeho pôsobivé krajinomaľby, dedinské scény či výjavy miest, ktoré navštívil stoja na pomedzí francúzskeho impresionizmu a nemeckého expresionizmu.

Armín Stern sa narodil 17. augusta 1883 v Galante ako Hermann Stern. Spolu s rodičmi a trinástimi súrodencami sa usadili v Bratislave, kde sa popri štúdiu na obchodnej škole venoval i kresleniu. Ako 17 ročný odišiel do Frankfurtu nad Mohanom a zapísal sa na tamojšiu Städelschule (1901-1903), kde sa stal žiakom maliara Wilhelma Amandusa Beera. Svoje umelecké vzdelanie dokončil na Bavorskej akadémii výtvarných umení, v triede vynikajúceho symbolistického maliara Franza von Stucka. Práve na vysvedčení, ktoré štúdiom získal sa po prvý raz objavuje pod menom Armín Stern. Od tohto momentu pod týmto menom začal signovať i svoje diela.

Sternova tvorba jasne reflektuje jeho bohatú znalosť modernej európskej maľby, s ktorou prichádzal do kontaktu počas svojich početných ciest. Cestoval po Francúzsku, kde sa zdržiaval ako v Paríži, tak v Bretónsku - v umeleckej kolónii Concerneau a v mestečkách Locronan, Douarnenez a Audierne. Bol ovplyvnený tvorbou impresionistov, konkrétne dielom E. Degasa a P. Cézanna. Navštívil maliarsku kolóniu v Nagybányi, Holandsko, Švajčiarsko, ale i Blízky východ – Palestínu, Jemen.

Nemenej bohatá bola aj jeho výstavná činnosť. Pravidelne vystavoval najmä vo Frankfurtskom Kunstvereine, Bratislave či Kasseli. Zúčastnil sa i na slovenské pomery ctižiadostivého výstavného projektu – expozície slovenského umenia v New Yorku v roku 1938. Okrem Armína Sterna boli do súboru výstavy vybraní maliari ako J. Alexy, M. A. Bazovský, M. Benka, Ľ. Fulla, M. Galanda, E. Šimerová-Martinčeková, J. Hála, I. Weiner-Kráľ, F. Reichentál a mnohí ďalší. V predsedníctve výstavy stáli D. Jurkovič, M. Benka, V. Ihriský, L. Majerský a J. Votruba. Hoci výstava napokon ani zďaleka nenaplnila zámery jej usporiadateľov, nakoľko Amerika i zvyšok sveta mali v tom čase už celkom iné starosti, zostala akýmsi dokladom slovenského názoru a hodnoty medzivojnovej moderny. V roku 2018 bola Sternovi venovaná súborná výstava v berlínskom Kunsthaus Dahlem. Vystavených bolo 30 olejových a akvarelových malieb a skíc z rôznych tvorivých fáz umelcovej kariéry.

Sternovým trvalým pôsobiskom bol Frankfurt až do roku 1933, kedy bol nútený spolu s manželkou a dcérou ujsť pred nacistickým režimom. Keďže bol žid, Kunstverein vo Frankfurte v tom čase už odmietala vystavovať jeho obrazy. Uchýlil sa do Bratislavy, kde sa stihol zúčastniť niekoľkých výstav, no keď sa politická situácia začala po napadnutí Sudety nemeckou armádou v roku 1938 vyostrovať, sa v septembri 1938 dočasne utiahol na severovýchod Slovenska. Pokúšal sa pre svoju rodinu získať pobytové víza do Palestíny, no neúspešne. Napokon sa mu však podarilo vybaviť imigračné víza a začiatkom roka 1939 pricestoval spolu s manželkou a dcérou do USA. Jeho posledné roky v Spojených štátoch boli poznačené trápením pre rodinu, ktorá zostala v Európe. Väčšina jeho bratov a sestier bolo deportovaných a zavraždených v Osvienčime. Zomrel v roku 1944 počas maliarskeho pobytu v prístavnom meste Gloucester (Massachusetts).

Predstavu o diele Armína Sterna si môžeme utvoriť vďaka maľbám, kresbám a grafikám, ktoré si so sebou mohol vziať do Spojených štátov a vďaka malému počtu diel, ktoré sa zachovali vo verejných a súkromných zbierkach, na starých fotografiách či v publikáciách. Väčšina jeho diel žiaľ zmizla počas druhej svetovej vojny. Obrazy, ktoré sa nachádzali vo Frankfurte, Kasseli, Dessau a ďalších mestách zabavil a zničil nacistický režim. Väčšinu jeho diel v súčasnosti uchovávajú jeho potomkovia v USA, Nemecku a Švajčiarsku.

Vystavené dielo bude súčasťou pripravovanej jarnej aukcie Art Invest.

 

 

Mgr. Tereza Peterová

ART INVEST

Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map
Armín Stern: Prístav v Audierne, 1927, olej na plátne, 54x66 cm