Galerijný predaj

Ponúkané diela sú k dispozícii k nahliadnutiu v galérii Art Invest po predchádzajúcej dohode.

Prístav v Audierne
21
Prístav v Audierne

1927, olej na plátne, 55x65,5 cm, značené vľavo dole ,,Armín Stern" Armín Stern sa narodil 17. augusta 1883 v Galante ako Hermann Stern. Spolu s rodičmi a trinástimi súrodencami sa usadili v Bratislave, kde sa popri štúdiu na obchodnej škole venoval i kresleniu. Ako 17 ročný odišiel do Frankfurtu nad Mohanom a zapísal sa na tamojšiu Städelschule (1901-1903), kde sa stal žiakom maliara Wilhelma Amandusa Beera. Svoje umelecké vzdelanie dokončil na Bavorskej akadémii výtvarných umení, v triede vynikajúceho symbolistického maliara Franza von Stucka. Práve na vysvedčení, ktoré štúdiom získal sa po prvý raz objavuje pod menom Armín Stern. Od tohto momentu pod týmto menom začal signovať i svoje diela. Sternova tvorba jasne reflektuje jeho bohatú znalosť modernej európskej maľby, s ktorou prichádzal do kontaktu počas svojich početných ciest. Cestoval po Francúzsku, kde sa zdržiaval ako v Paríži, tak v Bretónsku - v umeleckej kolónii Concerneau a v mestečkách Locronan, Douarnenez a Audierne. Bol ovplyvnený tvorbou impresionistov, konkrétne dielom E. Degasa a P. Cézanna. Navštívil maliarsku kolóniu v Nagybányi, Holandsko, Švajčiarsko, ale i Blízky východ – Palestínu, Jemen. Pravidelne vystavoval najmä vo Frankfurtskom Kunstvereine, Bratislave či Kasseli. V roku 2018 bola Sternovi venovaná súborná výstava v berlínskom Kunsthaus Dahlem. Vystavených bolo 30 olejových a akvarelových malieb a skíc z rôznych tvorivých fáz umelcovej kariéry.

Viac
Cena na vyžiadanie
Mám záujem
Psaníčko pro Holbeina

1981, kombinovaná technika na ručnom papieri, 60x42 cm, značené vpravo dole ,,Liesler 81" K dielu je priložený odborný posudok od profesora Jaromíra Zeminu. Josef Liesler se narodil v roku 1912 vo Vidolicích u Kadane, zomrel v roku 2005 v Prahe. Bol český maliar, grafik a ilustrátor.  Študoval na Českom vysokom učení technickom v Prahe, konkrétne na fakulte architektúry a pozemného staviteľstva, kde sa venoval kresbe. Jeho pedagógovia boli významní umelci Cyril Bouda, Oldřich Blažíček a Josef Sejpka. Meno Josefa Lieslera sa spája s rôznymi výtvarnými skupinami a združeniami. Medzi rokmi 1938 a 1941 bol členom výtvarnej skupiny Sedm v říjnu. Neskôr v rokoch 1942 až 1948 pôsobil ako člen SVU Mánes. Roku 1945 se stal členom SČUG Hollar. Jeho umelecká angažovanosť pokračovala, keď v roku 1958 založil Skupinu 58. Neskôr sa pridal i k skupine Radar. Získal uznanie nie len v Československu, ale i v zahraničí. Bol tiež členom Královskej belgickej akadémie. Josef Liesler bol významným tvorcom umeleckých poštových známok. Jeho schopnosť a originalita v tomto smere bola ocenená mnohými svetovými a národnými cenami. Dokonca získal cenu UNESCO pre najkrajšiu známku roku za svoju prácu nazvanú "Hydrologická dekáda". V roku 1969 bol za svoj prínos umeniu menovaný zaslúžilým umelcom. V roku 2003 obdržal od prezidenta Václava Klausa Medailu za zásluhy druhého stupňa. Josef Liesler sa v umeleckom prejave vyznačoval osobitým štýlom. Jeho dielo, vytvorené v priebehu sedemdesiatich rokov, bolo oceňované pre jeho univerzálnosť, ľahkosť, improvizácie a pracovitosť. Táto rozmanitosť umožnila Lieslerovi pohybovať sa medzi rôznymi umeleckými obormi. Jeho tvorba zahŕňala maľbu, volnú i úžitkovú grafiku, tvorbu umeleckých poštovných známok, plagáty, ilustrácie, ale tiež monumentálne maliarstvo a mozaiky.

Viac
2 900,00 €
Predajná cena
Mám záujem
Bez názvu
113
Bez názvu

1960, olej na lepenke, 99x70 cm, značené vpravo dole ,,J. Kočiš 60" Jaroslav Kočiš sa narodil 30. júna 1933 vo Veselí nad Moravou, zomrel v roku 1990 v Bratislave. Po ukončení bratislavskej Strednej umelecko-priemyselnej školy študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení figurálneho sochárstva u profesora Jozefa Kostku, kde absolvoval v roku 1961. Patril k zakladateľom a ústredným protagonistom bratislavskej Skupiny Konfrontácie. Bol jednou z najvýraznejších osobností tvorivej Skupiny Kontinuita. Príslušník Generácie 1930, umelecky najvýraznejšieho nástupu v slovenskom výtvarnom umení vôbec. Tvorba Jaroslava Kočiša je prejavom osobnosti slovenského moderného sochárstva i maliarstva. Predovšetkým nefiguratívne východiská si spočiatku overoval v maľbe, kresbe a štrukturálnej grafike. Po roku 1964 sa venoval predovšetkým sochárstvu. Vytváral súbory reliéfnych obrazov a totemické kompozície. Pracoval s najnovšími technikami, kombinoval ich a dotváral nimi tvorivé myšlienkové posolstvá. Predovšetkým drevu dal úlohy vyjadriť bolesti a hľadania. Relativizmus s jeho zdanlivo nekonečnými možnosťami a nejestvujúcimi rozhodnutiami prestupoval v jeho tvorbe s veľkými otáznikmi nad ľudským utrpením. Pracoval s dvomi hlavnými skladobnými princípmi. Vertikálou stromu, symbolizujúcou rast a stúpanie života a človeka v koexistenčnom protipóle s plytkými delenými priestormi v živej sochárskej hmote. Umelcovo dielo je vyjadrením bolestí moderného človeka. Jaroslav Kočiš zostáva kľúčovým predstaviteľom sochárskej štrukturálnej abstrakcie a maliarskej moderny. Jednou z najexcelentnejších bola jeho výstava s manželkou v bratislavskej, dnes už nejestvujúcej galérii Cypriána Majerníka. Jeho diela sú v majetku galérií a súkromných zberateľov. Jaroslav Kočiš bol tým umelcom, ktorý sa venoval svojej tvorbe s nasadením, ktoré tak obdivujeme u starých majstrov. Preto bol a zostáva jedným z velikánov nášho umenia. V roku 2012 mu bolo in memoriam udelené ocenenie „Nositeľ Identifikačného kódu Slovenska“.

Viac
4 500,00 €
Predajná cena
Mám záujem
Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map