Umenie a biznis

VYŠLA NOVÁ MONOGRAFIA EUGENA NEVANA
VYŠLA NOVÁ MONOGRAFIA EUGENA NEVANA

Knižná monografia o živote a tvorbe Eugena Nevana (1914-1967) mapuje umelcove výtvarné dielo a osudy na pozadí niekoľkých etáp, ktoré možno považovať za míľniky slovenskej výtvarnej tvorby. Prináša nový pohľad na jeho tvorbu odrážajúci nové poznatky a výsledky umelecko-historického výskumu. Obsahuje, okrem hlavnej textovej časti s rozsiahlou hodnotiacou štúdiou, biografiou umelca, vyčerpávajúcim súpisom jeho samostatných a kolektívnych výstav, komplexným prehľadom bibliografie, cudzojazyčným resumé a súborom výpovedí jeho priateľov a známych, kvalitnú obrazovú časť s celostranovými farebnými a čiernobielymi reprodukciami obrazov, grafických listov a kresieb (spolu 265 reprodukovaných diel). Niekoľko malieb pre potreby monografie poskytla i aukčná spoločnosť Art Invest. Niektoré z publikovaných diel je možné zakúpiť v našom galerijnom predaji.

Eugen Nevan sa spája najmä s pojmom Generácia 1909. Figuruje medzi osobnosťami novodobého slovenského výtvarného umenia predovšetkým ako príklad talentovaného, jedinečného koloristu, ktorý posunul ďalej túto vývinovú niť modernej slovenskej maliarskej tvorby. Bol jediný, kto vo svojej tvorbe rozvíjal odkaz známeho francúzskeho maliara Henriho Matissa v rámci výtvarnej generácie, ktorá sa snažila aktualizovať odkaz národnej tradície v umení, a zároveň reagovať na súčasné výtvarné tendencie vo svete, zvlášť ak máme na mysli Francúzsko a vtedajšie centrum svetového umenia, Paríž. Bez Nevana by dejiny slovenského výtvarného umenia neboli tým, čím sú.

 

Rozsah: 347 strán                                                                                                                                                                 

Autor textových častí: PhDr. Ľubomír Podušel, CSc.

Vydavateľ: Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry a Vydavateľstvo FO ART, spol. s.r.o.

 

Monografiu možno zakúpiť v e-shope Slovenského národného múzea či priamo v Múzeu židovskej kultúry.

Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map