Umenie a biznis

ORIGINÁL? UMENIE NAPODOBNIŤ UMENIE
ORIGINÁL? UMENIE NAPODOBNIŤ UMENIE

V Galérii moderného umenia v Hradci Králové sme navštívili unikátnu výstavu s názvom Originál? Umění napodobit umění, prostredníctvom ktorej galéria prezentuje viac než stovku falzifikátov  obrazov, sôch a ďalších umeleckých diel. Jedným z cieľov tejto pútavej výstavy je varovať investorov, predajcov i zberateľov, nakoľko falzifikátov umenia stále pribúda a omylom sa často nevyhnú ani galérie či skúsení zberatelia. Podľa slov kurátorky Petry Příkazké je český trh s výtvarným umením zamorený falzifikátmi odhadom z viac než 30 percent, pričom najväčší skeptici hovoria o 70 až 80 percentách.

Výstava populárno-náučnou formou predstavuje fenomén originálu umeleckého diela a jeho najrôznejšie napodobeniny od kópií až po zámerné falzifikáty. Skúmané obdobie je vymedzené od prvej polovice 20. storočia do súčasnosti. Metodicky je výstava rozdelená do šiestich hlavných kapitol a to podľa zvolenej techniky, postupu či spôsobu vytvárania falzov. Návštevníkovi sú tak priblížené témy ako Falzifikáty, kópie, napodobeniny; Vylepšovanie diel, signatúry, štítky a pečiatky; Reprodukcie; Rozmnoženiny, nadprodukcia „originálov“; Fiktívna identita autora či Výstavné kópie, koncept, nové médiá a licencie.  Jednotlivé kapitoly sú zastúpené súbormi obrazov, kresieb, grafických listov a plastík, ale aj fotografiami, konceptuálnymi dielami a novými médiami.

Hlavné kapitoly výstavy sú doplnené o ďalšie dve časti, z ktorých prvá predstavuje stratégiu súčasného umenia – Apropriáciu, kedy si autori privlastňujú štýl či konkrétne diela pre vytvorenie vlastných, originálnych prác. Nové diela tak môžu citovať časti diela, jeho rukopis alebo byť skutočnou kópiou 1:1, avšak kontext pôvodného diela je prenesený do iných súvislostí a iného myšlienkového rámca. Druhá doplnková sekcia sa zaoberá mechanizmami a súvislosťami Obchodu s výtvarným umením. Zoznamuje návštevníkov napríklad so šírením falzifikátov pomocou anonymity virtuálneho sveta internetu, online aukcií a bazárov, ktoré často ponúkajú umelecké diela z neoverených zdrojov.

Nakoľko falzifikáty potrebujú pre svoj „život“ systém obchodu, sú okrem umelecko-historického hľadiska na výstave predstavené i legislatívne stránky, vďaka čomu je samotná problematika priblížená v širších spoločenských súvislostiach. Označením diela za falzifikát sa totiž pochybujúca strana vystavuje riziku obvinenia z ohovárania. Zároveň zadržať dielo, pri ktorom vzniklo podozrenie, nie je jednoduché. Mnoho prípadov sa jednoducho zametie pod koberec s rizikom, že skôr či neskôr sa takéto dielo niekde znovu objaví a pokúsi sa ho zobchodovať niekto ďalší. Jedným z opatrení v boji proti falzifikátom je potreba maximálne obmedziť cirkuláciu problematických diel. Možnou cestou je ich fyzické označenie alebo zavedenie centrálnej verejnej databázy – tu je však opäť kameňom úrazu nedostatočná opora v zákone. V prípade niektorých autorov často vstupujú do boja proti podozrivým dielam ich potomkovia, ktorí aktívne monitorujú trh. Škodu na trhu však nespôsobujú len draho obchodované predmety. Týka sa to i lacnejších položiek a drobných diel, či už hovoríme o nepôvodných grafických listoch vyhotovených po smrti autora z pôvodnej matrice, tlači z novo vytvorených matríc či dokonca o bežných knižných reprodukciách vydávaných za originály.

 

 Výstavu Originál? Umění napodobit umění v GMU v Hradci Králové možno navštíviť do 27. februára 2022.

 Kurátori výstavy: Petra Příkazská, František Vyskočil, František Zachoval

 

 

Mgr. Tereza Peterová

ART INVEST

Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map