Galerijný predaj

Ponúkané diela sú k dispozícii k nahliadnutiu v galérii Art Invest po predchádzajúcej dohode.

Muž v Ari Mikveh v Safede

1933, olej na dreve, 55x40 cm, značené vľavo dole ,,Armin Stern 33" Armín Stern sa narodil 17. augusta 1883 v Galante ako Hermann Stern. Spolu s rodičmi a trinástimi súrodencami sa usadili v Bratislave, kde sa popri štúdiu na obchodnej škole venoval i kresleniu. Ako 17 ročný odišiel do Frankfurtu nad Mohanom a zapísal sa na tamojšiu Städelschule (1901-1903), kde sa stal žiakom maliara Wilhelma Amandusa Beera. Svoje umelecké vzdelanie dokončil na Bavorskej akadémii výtvarných umení, v triede vynikajúceho symbolistického maliara Franza von Stucka. Práve na vysvedčení, ktoré štúdiom získal sa po prvý raz objavuje pod menom Armín Stern. Od tohto momentu pod týmto menom začal signovať i svoje diela. Sternova tvorba jasne reflektuje jeho bohatú znalosť modernej európskej maľby, s ktorou prichádzal do kontaktu počas svojich početných ciest. Cestoval po Francúzsku, kde sa zdržiaval ako v Paríži, tak v Bretónsku - v umeleckej kolónii Concerneau a v mestečkách Locronan, Douarnenez a Audierne. Bol ovplyvnený tvorbou impresionistov, konkrétne dielom E. Degasa a P. Cézanna. Navštívil maliarsku kolóniu v Nagybányi, Holandsko, Švajčiarsko, ale i Blízky východ – Palestínu, Jemen. Pravidelne vystavoval najmä vo Frankfurtskom Kunstvereine, Bratislave či Kasseli. V roku 2018 bola Sternovi venovaná súborná výstava v berlínskom Kunsthaus Dahlem. Vystavených bolo 30 olejových a akvarelových malieb a skíc z rôznych tvorivých fáz umelcovej kariéry.

Viac
2 800,00 €
Predajná cena
Mám záujem
Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map