Galerijný predaj

Ponúkané diela sú k dispozícii k nahliadnutiu v galérii Art Invest po predchádzajúcej dohode.

Od Púchova

1934, pastel na papieri, 43x58 cm, značené vpravo dole ,,J. Alexy" Na zadnej strane diela autorský štítok. Unikátna práca, jedinečné dielo ,,Od Púchova" patrí jednoznačne do najzaujímavejšieho tvorivého obdobia rokov 1929-1934 Janka Alexyho. Radikálne umelecké experimentovanie trojice Bazovský-Alexy-Palugyay vyvolané pôvodne akousi protibenkovskou realitou dosiahlo svoj vrchol práve v tomto období a u J. Alexyho už nikdy nenašlo adekvátne, kvalitou porovnateľné pokračovanie. Trojica popierala heroizačnú koncepciu M. Benku, odmietala národopisné detaily a ako jedinú cestu videla v snahe vyťažiť z najzákladnejších foriem ľudového života a krajiny čisto maliarske hodnoty. Napriek tomuto vymedzeniu sa zostali všetci traja nerozlučne a celoživotne spojení s národným mýtom, hoci ich úsilie smerovalo k programovému abstrahovaniu ľudových prvkov a vytváraniu špekulatívneho obrazu národa na základe výtvarných pravidiel. Alexy, v tomto období dokonca smelší vo svojich výbojoch než M.A.Bazovský, dospieva k výsostne modernému maliarskemu výrazu pevne spojenému s romantizujúcou predstavou podstaty slovenského národa. Najlepšie pastely z rokov 1930-1934 výrečne dokumentujú Alexyho sen o národe uchovávajúcom ,,večné hodnoty", pričom sa vracia hlboko do histórie az k tradíciám rodu či kmeňa. Takisto definitívne dospieva k vlastnému autorsky originálnemu kompozičnému princípu, dostáva do rovnováhy dynamicky rozhýbané pozadie a statický prvý plán ovládaný zväčša plošnou figúrou.

Viac
Cena na vyžiadanie
Mám záujem
Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map