Umenie a biznis

PUBLIKOVANÝ MAJERNÍK V JÚNOVEJ ONLINE AUKCII ART INVEST
PUBLIKOVANÝ MAJERNÍK V JÚNOVEJ ONLINE AUKCII ART INVEST

V júnovej online aukcii Art Invest budú mať dražitelia možnosť získať zberateľsky mimoriadne zaujímavé dielo jedného z najvýraznejších predstaviteľov medzivojnového výtvarného umenia bývalého Československa - Cypriána Majerníka (1909-1945). Nemenej atraktívna je i jeho priaznivá vyvolávacia cena, stanovená na 7 000 eur.

Vynikajúcu umeleckú kvalitu predkladanej gvašovej maľby z roku 1943, nesúcej názov Návrat, dokazuje i jej prezentácia na viacerých umeleckých výstavách, ako dokladajú štítky na zadnej strane obrazu. Už krátko po jej vyhotovení bola prvý krát verejnosti predstavená na výstave Umělecké besedy v Prahe na prelome rokov 1943 a 1944. Druhý krát sa objavila na Majerníkovej súbornej výstave zorganizovanej v roku 1946 Blokom českých výtvarníkov Myslbek. Od toho istého roku jeho obrazy videli návštevníci na mnohých výstavách v bývalom Československu, ale i v Európe. Tretí štítok pochádza z výstavnej siene Lidové demokracie v Prahe z februára roku 1958.

Toto dielo je publikované, pod názvom Zatúlaný kôň v prvej Majerníkovej monografii z roku 1946, ktorú zostavil Karel Šourek In memoriam krátko po maliarovej tragickej smrti.

Maľba v rozmeroch 23x49 centimetrov znázorňuje Majerníkov charakteristický motív zástupu vyčerpaných pútnikov, utečencov na koňoch, ku ktorému sa pod vplyvom rozmáhajúceho sa fašizmu, ale i hlásiacej sa choroby (skleróza multiplex) a depresií čoraz častejšie vracal. Z maľby jasne vyžaruje autorov vnútorný smútok a melanchólia. Nositeľmi nálady sú okrem expresívnych ťahov štetca i sýte hnedé, nazelenalé farebné tóny a zlaté okre, ktoré sú zároveň poznávacími znakmi jeho záverečného obdobia tvorby.

Mnohé Majerníkove diela niesli silnú výpovednú hodnotu, často provokovali neobratným maliarskym rukopisom a sebavedomým odmietaním baladicko-romantického pátosu, ktorý sa objavoval v tradičných slovenských námetoch, preto neboli vždy prijímané iba priaznivo. Napriek tomu sa však počas svojho krátkeho života Cyprián Majerník tešil tak v Čechách, ako i na Slovensku mimoriadnemu uznaniu ako vynikajúci maliar a výnimočný človek. Neúprosná choroba a zlý duševný stav napokon maliara v roku 1945 prinútili siahnuť si na život.

Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map