Umenie a biznis

CONCERTO GROSSO SÚČASNÉHO SLOVENSKÉHO UMENIA V SNM
CONCERTO GROSSO SÚČASNÉHO SLOVENSKÉHO UMENIA V SNM

Slovenské národné múzeum 1. marca otvorilo výstavu výtvarných diel inšpirovaných hudbou s názvom Concertogrosso. Zo súčasného slovenského umenia. Výstava tematicky voľne nadväzuje na minuloročný výstavný projekt Hudobného múzea SNM – Klenoty z múzea. Ako sa robí hudba.

 

 

Mottom výstavy sa stalo Concertogrosso (z tal. veľký koncert), t. j. cyklický hudobný útvar, založený na koncertnom štýle, ktorý využíva zvukový, dynamický a farebný kontrast medzi menšou skupinou nástrojov, obsadenou sólisticky (concertino) a ostatnými hráčmi v orchestri (concertogrosso). Obe skupiny sa počas skladby striedajú, akoby spolu súťažili.

Rovnako výstava poukazuje na dynamický, farebný a tvarový kontrast medzi menšou skupinou umelcov, ktorí vo výsledku tvoria cyklický útvar – „koncert“ súčasného slovenského umenia. Centrom toho celého je výtvarné dielo, ktoré komunikuje vo všetkých podobách hudby.

Cieľom kurátora výstavného projektu, Ľubomíra Podušela, však nebolo  naznačiť celý predchádzajúci vývin zobrazenia motívu hudby v slovenskom výtvarnom umení, ale skôr predstaviť výber umelcov a ich osobité podoby výtvarného prejavu.

Spomedzi staršej generácie umelcov sú na výstave prezentované diela Jána Mudrocha, Ladislava Čemického, Jána Ilavského, Viery Žilinčanovej, Vincenta Hložníka, Květoslavy Fulierovej, Slavomíra Brezinu či Milana Adamčiaka.

Mladšiu generáciu zastupujú Katarína Alexyová-Fígerová, Stanislav Bubán, Víťo Bojňanský, Svetozár Ilavský, Marián Komáček, Milan Lukáč, Vladimír Petrík, Peter Pollág, Štefan Polák, Achilleas Sdoukos, Dušan Sekela, Jarmila Veľká, Alexej Vojtášek, Ingrid Zámečníková a i.

Výstava potrvá do 1. júla 2018 v sídelnej budove SNM na Vajanského nábreží 2 v Bratislave.

Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map