Ivan Csudai (1959): Ryby

1989, kombinovaná technika na plátne, 60,5x80 cm, značené na zadnej stane ,,I. Csudai 1989"

Cena na vyžiadanie
Mám záujem

Ivan Csudai patrí medzi kľúčových predstaviteľov slovenskej maliarskej postmoderny, ktorí nastúpili na scénu v polovici 80. rokov. Spolu s jeho generačnými kolegami (S. Bubán, S. Ilavksý, L. Teren, D. Brunovský, S. Černý a ďalší) bývajú označovaní i ako „generácia 80“.

Dielo Ryby z roku 1989 je reprezentatívnou ukážkou Csudaiovej rannej tvorby, kedy maliar experimentoval s reliéfnou farebnou hmotou, často konfrontovanou s pieskom. Expresívne vrstvenie raz pastóznych, inokedy zrnitých nánosov farby v prospech výrazovej hĺbky sa v tomto období stalo jeho charakteristickým znakom. Ploche s prevažne monochrómnym pozadím dominujú minimalizované, figuratívne a symbolicky ponímané motívy často redukované na znak. 

Csudaiova raná tvorba je inšpirovaná expresívnou maľbou a abstrakciou, kde autor narába s mystickýmianimistickými, živočíšnymi a religióznymi výjavmi prelínajúcimi sa s pocitmi nadšenia zo života, fascináciou silou prírody a neobmedzenosťou fantázie. Pri nachádzaní umeleckej identity pomáhal Csudaiovi na začiatku dialóg nielen s kolegami maliarmi, ale aj s dielami starých majstrov, ktoré mal možnosť detailne spoznať počas štúdia reštaurovania. So svojimi generačnými spolupútnikmi v rámci vtedajších možností zároveň sledoval i aktuálne dianie vo výtvarnom, hudobnom a literárnom svete na Západe. Postmodernú estetiku individuálne rozvinul v obrazoch, ktorých ikonografia vychádza z hlbších filozofických prienikov a subjektívnych pocitov. S tým súvisí ich symbolická reč odrážajúca psychologické stránky, erotické napätie, tajomnosť i nejednoznačnosť. 

Ivan Csudai má na konte vyše 70 autorských a viac než 200 skupinových výstav doma i v zahraničí. Jeho diela sú zastúpené v približne 20 verejných zbierkach. Je účastníkom viacerých sympózií a študijných pobytov, ako aj laureátom niekoľkých cien.

Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map