Štubňa Peter Ivan

Ivan Štubňa sa narodil v r.1926, Hiadeľ, zomrel v r. 1994, Martin. Bol grafik, výtvarník, výtvarný redaktor.

V rokoch 1946-49 študoval na výtvarnom odd. SVŠT v Bratislave (u G.Mallého a J.Mudrocha). Pôsobí v Martine, v rokoch 1950-55 ako výtvarník Matice slovenskej, od 1955 ako samostatný výtvarník. Popri voľnej maliarskej a grafickej tvorbe sa venuje aj monumentálnej tvorbe pre architektúru (štukolustrová maľba v Dome odborov v Žiline, 1962, dekoratívna maľba v spoločenskom dome v Martine, 1963 a iné. V začiatkoch svojej tvorby vychádza z umeleckých výdobytkov Cézanna a Deraina (Pasáčka, 1957), neskôr uplatňuje expresívno-dekoratívne cítenie, zostávajúc pri dedinskej tematike ako hlavnej sujetovej doméne svojej tvorby. Od roku 1958 sa systematickejšie venuje grafike, najmä farebnému drevorezu. Bol členom skupiny M.Galandu.

Zúčastňoval sa na viacerých domácich i zahraničných výstavách grafiky (1959 – Viedeň, 1960 – Moskva, 1961 – Stockholm, Bayeruth, 1962 – Lugano, Londýn, 1963 – Budapešť, 1964 – USA, Havana, 1965 – Salgotarjan, 1967 – Essen a iné). Samostatné výstavy: 1966 – Banská Bystrica a Budapešť.

 

 

 

 

Výstavy

Krajina s domom
Krajina s domom
Nepredajné
Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map