Schurmann Maximilián

Maximilián Schurmann sa narodil vo Štvrtku na Ostrove 29. augusta1890 a zomrel 24.marca v roku 1960 v Bratislave. Vstúpil na slovenskú výtvarnú scénu po absolutóriu na viedenskej Akadémie výtvarných umení v roku 1914. Počas štúdia na Akadémii Julien vo Francúzsku sa po r. 1914 zoznámil s Claude Monetom (1840-1926), kedy pod jeho vplyvom namaľoval série krajinomalieb, ktoré svojou umeleckou hodnotou patria k vzácnym dielam slovenského impresionistického umenia. Po začatí prvej svetovej vojny 1914-1918 bol ako cudzí štátny príslušník internovaný v tábore v Espalion, kde sa venoval najmä portrétnej tvorbe a kresbe.

Portrétna tvorba a figurálne kompozície tvoria prevažnú časť rozsiahlej maliarskej tvorby autora, ktorá bola ovplyvnená viedenským akademizmom, ale i bezprostredným stykom s impresionizmom. Spojenie týchto dvoch názorov v diele Maximiliána Schurmanna predstavuje osobitnú variantu v slovenskom maliarstve. Ako jediný zo slovenských maliarov nadviazal na “monetovský impresionizmus”.

Od r. 1919 – 1923 striedavo žil a tvoril v Nitre a v Paríži. V r. 1921 sa spolupodieľal na založení Umeleckej besedy slovenskej. V nasledujúcich r.1923-1928 sa venoval voľnej maliarskej tvorbe, krajinným scenériám, zátišiam a portrétnej tvorbe. V danom období absolvoval viacero študijných ciest do Francúzska, Talianska, Švajčiarska, Francúzska, Anglicka. V r. 1929 z dôvodu nedostatku objednávok sa Schurmann s rodinou presťahoval do Bratislavy a v r. 1938 založil súkromnú maliarsku školu, ktorú o rok neskôr preberá novozaložená Slovenská vysoká škola technická, na ktorej od r. 1939 – 1941 pôsobil ako docent pre maľbu. Ako mimoriadny profesor pre maľbu na SVŠT pôsobil v r. 1941-1945. V nasledujúcich rokoch až do svojej smrti sa venuje voľnej maliarskej tvorbe, vytvára grafické návrhy na známky a sčasti i ilustruje knižné tituly.

 

Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map