Rudavský Andrej

Andrej Rudavský sa narodil v roku 1933 v Poľsku. Študoval v roku 1954 na ŠUP, Bratislava, (A. Drexler, L. Korkoš) a v r. 1960, VŠUP v Prahe, (J. Wagner, J. Kavan).

Andrej Rudavský absolvoval v roku 1960 štúdium na pražskej Vysokej škole umeleckého priemyslu. Zaraďuje sa k skupine okolo Mikuláša Galandu. Patrí k najvýraznejším osobnostiam moderného slovenského sochárstva. Vo svojich prácach sa inšpiruje ľudovou architektúrou, históriou, kultúrou a prírodou Slovenska.

Počas celej svojej tvorby však aj maľoval, najmä expresívne a dynamicky ladené hlavy a figúry, v rozličnej miere abstrahované. V ranej tvorbe Andrej Rudavský realizoval viacero asambláží, využíval rôzne odpadové materiály, ktoré organicky začleňoval do svojich sôch. Postupne – a stále výraznejšie – inklinoval k archetypálnym plastikám, často využívajúc tradičné tvaroslovie slovenskej ľudovej architektúry (napr. kaplnky). V niektorých prípadoch sú jeho umelecké diela zároveň sochárskymi, často monumentálnymi, architektúrami. Obľúbenými témami Andreja Rudavského sú kaplnky, pastieri, pútnici, bojovníci, ale aj všeobecnejšie témy (Vrstvy času) a archaické, pohanské a kresťanské inšpirácie (Stoly plodnosti, Obety atď.), často v metaforickom či symbolickom sochárskom vyjadrení. Vo figurálnej tvorbe sa Andrej Rudavský sústreďoval najmä na hlavu v rôznych polohách. Sú často redukované len na základný tvar, miestami s geometrizujúcimi partiami. Andrej Rudavský okrem bronzu využíva aj ďalšie tradičné materiály – kov, kameň, v menšej miere drevo a šindeľ. 

Výstavy

Hlava ženy
Hlava ženy
Nepredajné
Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map