Podešva František

František Podešva sa narodil 2.7.1893 v Sokolnici u Brna a zomrel 28. 10. 1979 ve Valašském Meziříčí. 
Vyučil sa za husliara, ale od roku 1911 študoval na AVU v Prahe u prof. V.Bukovanca, J.Preislera a A. Brömseho. Vďaka štipendiu talianskej vlády tiež na rímskej akadémii. V roku 1915 narukoval na front, takže akadémiu ukončil až v roku 1921 a usadil sa v Brne.

V rokoch 1920-22 tam riadil vlastnú maliarsku školu a v roku 1922 spoluzaložil prvý český vytvarný spolok v Brne - Klub vytvarných umelcov Aleš. Od roku 1925 žil v Prahe. V tom istom roku obdržal ročné štipendium pre študijní pobyt v Paríži, kde študoval u F. Kupky. V rokoch 1922-42 šéfredaktor umeleckej revue Salón v Prahe.

V roku 1938 opustil Prahu, presťahoval se na Valašsko. Žil na Soláni (odtiaľ pocházal jeho otec) v zrube po maliarovi Schneiderkovi. Pritom pôsobil ako profesor na Škole umenia v Zlíne a Uherském Hradišti. Účastnil sa každoročných výstav Zlínského salónu.
Veľa cestoval - Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Grécko, Belgicko, Nemecko, Rusko atď. Jeho maľba je charakteristická snahou o vystihnutie podstaty beskydského kraja.

Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map