Antal Eduard

Eduard Antal sa narodil v roku 1929 vo Vidinej, zomrel v roku 2011 v Bratislave.

V rokoch 1949 - 1953 študoval na Pedagogickej fakulte SU v Bratislave u profesora G. Mallého a ďalších pedagógov B. Hoffstädtera, E. Nevana, E. Lehotského.

Po ukončení štúdia v roku 1953 nastúpil na miesto asistenta na Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva SVŠT v Bratislave. V roku 1978 bol menovaný za docenta pre predmet kreslenie, v roku 1988 za profesora pre odbor výtvarné umenie maliarstvo.

Od roku 1955 bol členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov. V období 1966 - 1972 bol členom Skupiny 66. Je jedným zo spoluzakladateľov Klubu konkrétistov (1968-1972). 

Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map