Výstava

Výstava Galanda a Galandovci

Táto výstava nie je jednoliatou a ucelenou kolekciou a nekladie si za cieľ prezentovať diela z obdobia, kedy Skupina Mikuláša Galanda vznikla a pôsobila na slovenskej výtvarnej scéne ako viac-menej jednotné zoskupenie. 

Štvrtok, 16.5.2013, 11:01
Dátum konania
Galéria Art Invest
Miesto konania aukcie

Jednak by to nebolo ani technicky možné vzhľadom na fakt, že diela sú zapožičané zo zbierok jednotlivých súkromných zberateľov, ale aj preto, že skupina už v období, keď vznikla združila osobnosti veľmi rôznorodých charakterov aj umeleckého prejavu. Je preto pochopiteľné, že sme sa snažili urobiť výber, ktorý skôr poukazuje na jedinečnosť a osobitosť jednotlivých umelcov a ich osobný umelecký vývin, ale zároveň aj na možné súvislosti v ich tvorbe a predovšetkým nadväznosť na dielo M. Galandu, k výtvarných princípom, ideám a mysleniu ktorého sa všetci na počiatku prihlásili. 

Skupina Mikuláša Galandu sa po prvýkrát ako celok prezentuje svojou výstavou v decembri 1957 v Žiline. Katalóg k výstave je uvedený spoločne podpísaným vyhlásením všetkých členov skupiny s jasnou orientáciou na odkaz slovenskej moderny, predovšetkým diela M. Galandu, Ľ. Fullu, M. A. Bazovského a C. Majerníka, ktorému sa v neskoršom období pripisuje úloha akéhosi manifestu. V období svojho vzniku mala skupina 11 zakladajúcích členov: Andrej Barčík, Róbert Dúbravec, Zdeno Horecký, Vladimír Kompánek, Rudolf Krivoš, Milan Laluha, Miroslav Marček, Milan Paštéka, Ľudovít Štrompach, Ivan Štubňa, Pavol Tóth a ako hosť s nimi vystavoval Ever Púček.


Na 2. výstave v novembri 1959 sa skupina predstavila v novom zložení: A. Barčík, A. Čutek, V. Kompánek, R. Krivoš, M. Laluha, M. Paštéka, I. Štubňa a P. Tóth. Ani toto zloženie však neostalo definitívne, členská základňa sa zmenila ešte raz, na 3 výstave v Bratislave v roku 1962 s nimi vystavoval Andrej Rudavský, ktorý sa stal aj členom a Rudolf Fila. Ďalšia výstava sa konala v Bratislave a Prahe v roku 1965, poslednou spoločnou výstavou galandovcov bola výstava v Berlíne v roku 1968 v koncepcii Ivy Mojžišovej. V skupine sa stretli ľudia rozdielni povahovo ale aj tvorivými aktivitami. V úvodnom prehlásení síce píšu, že skupina „vznikla z vnútornej potreby navzájom si blízkych výtvarníkov, ktorí sa v procese hľadania vlastného výtvarného výrazu stretli v estetických názoroch na jednej základni.“, podstatným sa však ukázalo predovšetkým vedomie spojenectva a akejsi súdržnosti, ktorým sa navzájom podporovali pri hľadaní a nachádzaní moderného výtvarného výrazu a pri presadzovaní nového pohľadu na ciele a podstatu umenia. Hoci ich „program“ sformuloval len tie najvšeobecnejšie princípy o základných potrebách výtvarnej tvorby, ich diela v nadväznosti naň oddelili sa od oficiálnej, politicky preferovanej línie socialistického realizmu. Ich východiskom sa stalo „umenie pevných a prostých tvarov, aké si vynucuje civilné prostredie dneška“, ktoré súviselo s prihlásením sa k dielu Fullu a Galandu, v ktorom mohli mladí umelci nachádzať podporu na ceste ku konštruktívnemu, stavebnému ako základnému princípu diela. Galandovci, ktorí sa odmietli začleniť do dobového „prúdu“, lebo „netlmočí verne a v plnom rozsahu pocity moderného človeka“ však zároveň obnovili vedomie súvislostí a nadviazali na výtvarné tradície ranej moderny.

Ich vystúpenie je zároveň aj návratom k svojbytnosti výtvarného prejavu, k autonómnosti moderného umenia, maliarskeho i sochárskeho výrazu a formy.

Fontána
Fontána
Mikuláš Galanda1895-1938

olej, plátno

Nepredajné
Zátišie s voňavkou
Zátišie s voňavkou
Mikuláš Galanda1895-1938

20-te roky, olej na lepenke, 16x30 cm

Nepredajné
Kúpanie
Kúpanie
Mikuláš Galanda1895-1938

1932, olej na plátne, 24x18 cm

Nepredajné
Zbojníci
Zbojníci
Mikuláš Galanda1895-1938

okolo 1932, kresba ceruzou na papieri, 21,5x14 cm

Nepredajné
Zátišie s tulipánmi
Zátišie s tulipánmi
Mikuláš Galanda1895-1938

okolo 1932, olej na plátne, 45x34 cm

Nepredajné
Chlapci na horách
Chlapci na horách
Mikuláš Galanda1895-1938

1936, olej na preglejke, 24x29 cm

Nepredajné
Hlava vidiečanky na kvetinovom pozadí
Hlava vidiečanky na kvetinovom pozadí
Mikuláš Galanda1895-1938

1938, olej na plátne, 45x37 cm, dielo je publikované v monografii maliara

Nepredajné
Žena so žltou šatkou
Žena so žltou šatkou
Mikuláš Galanda1895-1938

tempera na papieri, rok 1938

Nepredajné
Údenáče
Údenáče
Andrej Barčík1928-2004

akvarel na papieri, rok 1953

Nepredajné
Žena
Žena
Andrej Barčík1928-2004

olej na plátne, rok 1954

Nepredajné
Zátišie s fľašami
Zátišie s fľašami
Andrej Barčík1928-2004

kombinovaná technika na lepenke, rok 1957

Nepredajné
Zátišie s červeným pozadím
Zátišie s červeným pozadím
Andrej Barčík1928-2004

 olej na sololite, rok 1960

Nepredajné
Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map