Umenie a biznis

„ŽIVOT MEDZI –IZMAMI“ V GALÉRII MESTA BRATISLAVY
„ŽIVOT MEDZI –IZMAMI“ V GALÉRII MESTA BRATISLAVY

Galéria mesta Bratislavy 2. februára v Mirbachovom paláci zahájila výstavu mapujúcu bohaté prejavy –izmov, moderny a avantgardy v slovenskom výtvarnom umení 30. a 40. rokov 20. storočia.

Do tohto zaujímavého výstavného projektu boli zaradené diela 29 autorov, spomedzi ktorých možno spomenúť mená ako František Reichentál, Anton Jasusch, Arnold Peter Wiesz-Kubínčan, Eugen Nevan, Miloš Alexander Bazovský, Martin Benka, Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda, Imrich Weiner-Kráľ či Endre Nemes. Celkovo je prezentovaných 36 výtvarných diel  (29 malieb a 7 sôch) zo zbierok Galérie mesta Bratislavy, ale aj z kolekcií súkromných zberateľov. 

Podľa slov kurátorky Zsófie Kiss-Szemán, cieľom výstavy Život medzi -izmami a rovnomenného sprievodného katalógu nie je poskytnúť ucelený obraz slovenského výtvarného života v danom období, ani prierez historických udalostí či prehľad umeleckého spolkového života. Sústreďuje sa predovšetkým na tvorivý prístup jednotlivých umelcov a ich jedinečný výraz.

Výtvarné umenie na Slovensku sa v 30. a 40. rokoch 20. storočia bohato rozvíjalo aj napriek nie vždy priaznivej situácii. Umenie tohto obdobia charakterizuje pestrá škála výtvarných prejavov. Prvky -izmov sa prejavili v jedinečnom spôsobe maľby, v individuálnych variantoch ich aplikácie a využitia v maliarskych a sochárskych dielach. Je potrebné však zdôrazniť, že nešlo iba o bezduché kopírovanie a prijímanie cudzích podnetov, ale o tvorivý prístup k využitiu moderného výtvarného jazyka na vyjadrenie výtvarnej myšlienky, idey a emócie. Väčšina našich umelcov tak neváhala využiť experimentovanie s formálnymi zobrazovacími prvkami, kým si nevytvorila polohu najviac vyhovujúcu svojmu naturelu.  Tak vznikali diela, spájajúce viaceré výdobytky rôznych -izmov, moderny a avantgardy. Išlo predovšetkým o impresionizmus, luminizmus, symbolizmus, postimpresionizmus, expresionizmus, realizmus, surrealizmus, poetizmus, novoromantizmus, konštruktivizmus, neoklasicizmus, futurizmus, kubizmus, kubofuturizmus, civilizmus atď.  

 Výstava potrvá do 2. apríla 2017.

Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map
Endre Nemes, Zátišie so zvieracou maskou a sadrovou hlavou, olej na plátne, 1936