Umenie a biznis

ZABUDNUTÁ ZBIERKA VAVRA ŠROBÁRA V POĽNOHOSPODÁRSKOM MÚZEU V PRAHE!
ZABUDNUTÁ ZBIERKA VAVRA ŠROBÁRA V POĽNOHOSPODÁRSKOM MÚZEU V PRAHE!

Výstava v Národnom poľnohospodárskom múzeu v Prahe predstavuje mimoriadnu a zároveň takmer neznámu „Šrobárovu zbierku“.

Vďaka tomuto súboru, ktorý vznikol v období prvej republiky za nie celkom jasných okolností, sa návštevníci môžu zoznámiť s unikátnymi dielami európskych maliarov 16. až 19. storočia. Zahrňuje diela Britov, Holanďanov, Belgičanov, Španielov, Talianov, Francúzov, Maďarov a Nemcov, z ktorých možno spomenúť napr. Mihály Munkáscyho, Petra Paula Rubensa, Julesa Lefebvrea či Carla Spitzwega. Z hľadiska námetov sa jedná najmä o krajinomaľby a žánrové výjavy.

„Šrobárova zbierka“ predstavuje najcennejšiu časť zbierky výtvarného umenia Poľnohospodárskeho múzea. Tento jedinečný súbor obrazov, ktorý tvorí 153 diel starých majstrov a európskych maliarov 19. storočia, je pomenovaný po svojom pôvodnom majiteľovi, ktorým bol prvorepublikový politik slovenského pôvodu MUDr. Vavro Šrobár (1867-1950).

Ako sa tento významný propagátor myšlienky čechoslovakizmu stal majiteľom tak rozsiahlej kolekcie obrazov doposiaľ nie je celkom známe. S najväčšou pravdepodobnosťou za ňu však vďačí svojim politickým aktivitám na Slovensku, kde v rokoch 1918 až 1920 zastával funkciu ministra s plnou mocou pre správu Slovenska. Podľa inej verzie umeleckú zbierku získal od šľachtického rodu Pálffyovcov, ktorí sa všetkými možnými spôsobmi snažili zmierniť dopady prvej pozemkovej reformy na svoje veľkostatky.

Avšak už v 30. rokoch bol zadlžený Šrobár nútený dať zbierku do zástavy. Z nej ju vykúpili premiér Jan Malypetr a poslanec Rudolf Beran a venovali ju Ústrednému združeniu československých poľnohospodárov. To ju zapožičalo Československému poľnohospodárskemu múzeu a po vojne sa zbierka ocitla na zámku Kačina, ktorý bol pridelený súčasnému Poľnohospodárskemu múzeu. V múzejnom depozitári zostali diela nepovšimnuté až do 90. rokov 20. storočia, kedy boli jednotlivé obrazy využité pre výzdobu interiérov v Kačine, ale ako celok zostávala zbierka nevystavená.

Výstava je súčasťou projektu 100 rokov Národního zemědelského muzea a verejnosti je prístupná na pražskej Letné do 30. júna 2018.

Tereza Peterová

ART INVEST

Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map
foto Michal Volčko