Umenie a biznis

VÝSTAVA: JAN HÁLA Z DEPOZITU TATRANSKEJ GALÉRIE
VÝSTAVA: JAN HÁLA Z DEPOZITU TATRANSKEJ GALÉRIE

Od 19. januára 2015 vystavuje  Tatranská galéria v Poprade diela Jana Hálu. V tento deň uplynulo presne 125 rokov od narodenia Jána Hálu, jedného z najvýznamnejších českých umelcov pôsobiacich a žijúcich v podtatranskom regióne. Pri tejto príležitosti sa Tatranská galéria rozhodla časť svojich priestorov v stálej expozícii prepožičať výberovej kolekcii diel z depozitu Tatranskej galérie, prevažne olejomalieb. Kurátorsky výstavu koncipovala riaditeľka Tatranskej galérie Anna Ondrušeková.

Jan Hála sa narodil 19. január 1890 v juhočeskom mestečku Blatná. V rokoch 1910-1915 absolvuje štúdium na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Pražská akadémia formovala Hálu viac názorovo ako výtvarne. Od roku 1918 žil v Blatnej, Moste a od augusta 1923 až do svojej smrti si za miesto svojho pôsobenia zvolil Važec. Na Slovensko Ján Hála prišiel ako vyslanec určitej ideológie, politického názoru. A z pohľadu Hálovej životnej i umeleckej voľby, rozobrať ideu „národa československého“. Važec pre umelca symbolizoval miesto, kde sa akoby zastavil čas, zakonzervovala prapôvodná kultúra, etika, zvyky, životný štýl. V roku 1925 sa Hála stáva členom Spolku slovenských výtvarných umelcov, o tri roky neskôr vstupuje do Umeleckej besedy Slovenska. V roku 1926 zakladá spoločne s maliarmi F. Havránkom, V. Hohausom, I. Kučerom a architektom V. Jeřábkom umelecký spolok Tatran, ktorého sídlom sa stal Važec. Spolok sa hlásil k tematike Tatier. Žánrovo výstava diel Jána Hálu predstaví návštevníkom autorovu tvorbu z posledných tridsiatich rokov autorovej umeleckej činnosti. Koncom 20-tych a začiatkom 30-tych rokov sa Hálov rukopis postupne odpútava od folklorizmu a rozhodujúcu úlohu zohráva v jeho tvorbe objav témy, ktorá sa stane pre maliara erbovou – portrétu važeckej mladuchy. Z tohto cyklu Tatranská galéria predstaví diela: Važecká mladucha, Zuzka. Metaforicky svadobný motív predstavuje lyrickú, nežnú a čistú dušu slovenského ľudu. Záujem o svojrázny ženský typ povyšuje Hála až do akéhosi maliarskeho vytrženia nad obrazom pracujúceho človeka na monumentálnom pozadí tatranských brál. V tomto období vznikajú veľkoformátové plátna: Dievča s chlebom, Dievčatko s krčahom, či Bielenie plátna.   

Okrem maliarstva sa Ján Hála venoval tiež literárnej tvorbe a ilustrácii - patrí k zakladateľom modernej slovenskej ilustračnej tvorby pre deti. Samostatne vystavoval v Prahe (1932), Košiciach (1931, 1933, 1938), Bratislave (1932), Liptovskom Mikuláši (1933). Súborné výstavy mal v Martine (1954), Liptovskom Mikuláši (1956, 1982), Prahe (1982), Bratislave (1990). Liptovská galéria P. M. Bohúňa sprístupnila v jeho dome vo Važci pamätnú izbu.

V druhej polovici 50-tych rokov 20. storočia umelcova aktivita postupne slabne. Choroba mu nedovoľuje venovať sa maľbe. Začiatkom roka 1959 absolvuje cestu do Prahy, avšak väčšinu času strávi v nemocnici a po návrate domov, 17. mája 1959 zomiera vo Važci.

Michal Volčko

ART INVEST

Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map
Jan Hála