Umenie a biznis

VÝSTAVA 50 OBRAZOV PETRA MATEJKU ZO SÚKROMNEJ ZBIERKY
VÝSTAVA 50 OBRAZOV PETRA MATEJKU ZO SÚKROMNEJ ZBIERKY

Aukčná spoločnosť ART INVEST je jedným z partnerov výstavy.

Galéria Petra Matejku v Novom Meste nad Váhom minulý týždeň predstavila verejnosti doteraz neznámu zbierku diel maliara Petra Matejku (1913 Nové Mesto nad Váhom – 1972 Bratislava) od zberateľa, taktiež novomestského rodáka  - Kamila Benetina. Nakoľko výstava vznikla pri príležitosti 50. výročia predčasného a tragického úmrtia umelca je na nej symbolicky prezentovaných  50 Matejkových diel – malieb, tempier a kresieb.

Kamilovi Benetinovi sa počas niekoľkých desaťročí podarilo vybudovať vysoko kvalitnú, komplexnú zbierku, pričom niektoré z diel získal i prostredníctvom aukcií ART INVEST. Táto rozsiahla kolekcia mapuje všetky Matejkove tvorivé vývinové obdobia – od najstaršieho diela z roku 1932 (Žobrák pred kostolom) cez známe krajiny Považia, novomestské veduty, maliarske aj kresebné portréty žien, kytice 50-tych rokov až po kresby z autorovho posledného tvorivého obdobia rokov 1960-65. Zbierka sa svojou kvalitou, rozsahom a počtom získaných diel približuje k Matejkovým kolekciám našich najvýznamnejších galérií – Slovenskej národnej galérie a Galérie mesta Bratislavy.

Peter Matejka je právom zaraďovaný medzi osobnosti mimoriadne silnej medzivojnovej generácie slovenských výtvarníkov tzv. „pražskej vetvy“, ktorá dostala od prvého riaditeľa Slovenskej národnej galérie K. Vaculíka terminologické označenie Generácia 1909. Pre Matejkovu maliarsku tvorbu je typická prísna analýza reálneho tvaru, farebná a tvarová redukcia, lineárne plošná geometrizácia, ohraničená silnou čiernou kontúrou. Bol senzitívnym maliarom súhry línie, plochy a farby. Matejka vedel vo svojich dielach majstrovsky skĺbiť dramatické s lyrickým, monumentálne s komorným.

 

Výstava PETER MATEJKA v rozsiahlej súkromnej zbierke Kamila Benetina vo výstavnej sieni MsKS v Novom Meste nad Váhom potrvá do 16. októbra 2022.

Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map