Umenie a biznis

VÝSTAVA JEDNÉHO DIELA ZO SÚKROMNEJ ZBIERKY / EUGEN NEVAN – ŽENA V ŽUPANE
VÝSTAVA JEDNÉHO DIELA ZO SÚKROMNEJ ZBIERKY / EUGEN NEVAN – ŽENA V ŽUPANE

Od 16. júna Vám v priestoroch našej galérie Art Invest predstavíme dielo Žena v župane od najmladšieho predstaviteľa umelcov Generácie 1909 Eugena Nevana (1914-1967).

Vystavovaná olejomaľba je nepopierateľným dôkazom Nevanovho hlbokého očarenia francúzskym fauvizmom, ktorým sa autor inšpiroval počas svojej návštevy Paríža v roku 1937. Zarezonovala v ňom najmä tvorba Henriho Matissa a André Deraina. Zreteľný fauvizujúci program umne zhmotňuje nie len v prenikavej farebnosti, ale predovšetkým v charaktere maľovaného interiéru, ornamentike stien a dekoratívneho vzoru odevu zobrazenej ženskej figúry, ktorá je dominantou celej kompozície. Autor svoj výtvarný prejav rozvíja smerom k lineárne-plošnému rozvrhu plôch so zdôraznením lyricko-dekoratívneho vyznievania obrazu. Intenzívnosť celkového výjavu podčiarkuje kresbou vystupujúcou do popredia v podobe výraznej čiernej kontúry.

Do slovenského moderného maliarstva Nevan ako jeden z prvých vniesol námety zo sveta tanca a divadla, no nie z prostredia javiska, ale predovšetkým z jeho zákulisia a zákutí šatní. Oddychujúce či prezliekajúce sa ženské akty a polakty zaujali v jeho celoživotnej tvorbe výnimočné postavenie. 

Ku krátkodobej zmene dochádza až v období 2. svetovej vojny, kedy sa protivojnovým ladením diel viacej priblíži svojim starším kolegom Generácie 1909. Utlmuje sa i jeho farebná paleta a svoju pozornosť zameriava i na krajinomaľbu, no väčšinou s figúrami odpočívajúcich ľudí v prírode, ktoré vytvárajú akýsi protipól jeho protivojnovej tvorby. 

Už krátko po vojne sa však vracia k predvojnovým tendenciám svojho umeleckého prejavu a postupne dospieva až ku geometricky abstrahovanému plošnému tvaru, pričom pozadie redukuje na minimum, neraz až na čistú farebnú plochu. Z Nevana sa tak stáva dôsledný monofiguralista, využívajúci tmavú lineárnu kontúru, ktorá vymedzuje tvary v celkovej kompozícii. Všetky tieto znaky začína od roku 1947 uplatňovať aj na úplne nový motív – vidiečanky v kroji. V období 50. a 60. rokov, predovšetkým v dôsledku postupujúcej choroby, E. Nevan svoju tvorbu už kvalitatívne nerozvinul. Vychádzal najmä z predchádzajúcich námetov, ktoré maľoval viac-menej rutinným spôsobom. 

 

Výstava diela v galérii Art Invest potrvá do pondelka 6. júla 2020.

  

Mgr. Tereza Peterová

ART INVEST

Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map