Umenie a biznis

POCTA VEĽKÉMU MALIAROVI RUDOLFOVI KRIVOŠOVI V GMB
POCTA VEĽKÉMU MALIAROVI RUDOLFOVI KRIVOŠOVI V GMB

Galéria mesta Bratislavy koncom minulého týždňa zahájila retrospektívnu výstavu maliarskeho diela Rudolfa Krivoša (1933).

Pre návštevníkov galérie je skvelou príležitosťou oboznámiť sa s autorovou tvorbou v ozaj reprezentačnom výbere. Zároveň však prináša aj nový, štruktúrovanejší pohľad na povojnové dejiny moderného slovenského výtvarného umenia. Významnou súčasťou výstavného projektu je i publikácia, ktorá je pokusom o prehodnotenie a nastolenie nového pohľadu na autorovu tvorbu ako i  jeho postavenie v kontexte moderného slovenského výtvarného umenia.

Tvorba Rudolfa Krivoša od počiatku smerovala predovšetkým k hľadaniu a nachádzaniu identity človeka. Maliar sa usiloval nájsť odpovede v málokedy zažitej, konfliktnej a rozporuplnej jednote súčasnosti a minulosti, civilizácie a prírody, modernosti a tradície. Jeho farebná paleta poukazuje na blízky vzťah k prírode, či už ide o monochrómne zemité farby, alebo červené a tmavočerveno-hnedé, ktoré pripomínajú čerstvú alebo zaschnutú krv. Brutalita vyžarujúca z figúr, bytostí akoby stiahnutých z kože, a drsnosť podčiarknutá tvarmi, reliéfnym podkladom alebo stekajúcimi farbami sa stávajú stálou charakteristikou jeho tvorby, rovnako ako „princíp kontrastu“, pomocou ktorého neustále stupňuje napätie medzi organickým a anorganickým, medzi kultúrou a prírodou. Postavy sú deformované pod ťarchou života a sú vydané napospas priestoru a času. Obrazový priestor je takmer vždy neurčitý, človek je doň „vrhnutý“, čas je plynúci, zanikajúci.

Umelecké vzdelanie Rudolf Krivoš získal na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Oddelení figurálnej maľby pod vedením prof. J. Mudrocha. Bol spoluzakladateľom významnej Skupiny Mikuláša Galandu (1957), pričom sa aktívne zúčastnil na všetkých jej výstavách.

Výstava v Mirbachovom paláci Galérie mesta Bratislavy potrvá do 8. januára 2018.

Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map