Umenie a biznis

PLYNUTIE ČASU JOZEFA JANKOVIČA V MÚZEU UMENIA V OLOMOUCI
PLYNUTIE ČASU JOZEFA JANKOVIČA V MÚZEU UMENIA V OLOMOUCI

Mimoriadne pútavá výstava Jozefa Jankoviča (1937-2017) v Múzeu umenia v Olomouci svojou koncepciou nadväzuje na rovnomennú retrospektívu v Galérii mesta Bratislavy z roku 2016.

 

 

 

 

Zároveň sa koná pri príležitosti výročia autorových nedožitých osemdesiatich rokov a vzdáva mu hold ako vedúcej osobnosti slovenského sochárstva 2. polovice 20. storočia.

Ťažisko výberu zastúpených diel, ktorý bol koncipovaný ešte so samotným autorom, spadá do obdobia konca 60. a začiatku 70. rokov, teda do obdobia formovania Jankovičovych osobných výtvarných programov a reakcií na najaktuálnejšie európske umelecké dianie. Práve vtedy Jankovič prichádza s motívom naddimenzovaných ľudských končatín, postupne ústiacim k expresívnym plastikám, ako reakcii na aktuálne celospoločenské dianie. Ďalšie ukážky z jeho bohatej tvorby dokresľujú smerovanie autorovho uvažovania v nasledujúcich rokoch, kedy sa v rámci postmoderného tvaroslovia do popredia dostáva groteska, svojráznym spôsobom vyjadrujúca pocit prameniaci z hľadania slobody a absurdnosti zažívaných situácii.

Nedávno zosnulý Jozef Jankovič bol výraznou osobnosťou slovenského povojnového umenia, svojou tvorbou však veľmi rýchlo získal aj medzinárodné uznanie. Vlastným sochárskym spôsobom, v ktorom narábal s tvaroslovím informelu, novej figurácie, vplyvom pop-artu i postmoderny, vypovedal o vzostupoch a pádoch ľudského života, a s ironickou nadsázkou sa dotýkal existenciálnych limitov uplynulej doby. Napriek nemožnosti umeleckej tvorby i výstavnej činnosti v období normalizácie, neustal v hľadaní nových ciest. Začal sa venovať šperku, no najmä grafike, vďaka čomu sa stal jedným z priekopníkov počítačovej grafiky v slovenskom výtvarnom umení.

Výstava Plynutie času v olomouckom Múzeu umenia potrvá do 11. marca 2018.

Tereza Peterová

ART INVEST

Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map
foto Michal Volčko