Umenie a biznis

JESENNÁ AUKCIA ART INVEST  PRINESIE ZAUJÍMAVÚ KOLEKCIU GRAFÍK ALBÍNA BRUNOVSKÉHO
JESENNÁ AUKCIA ART INVEST PRINESIE ZAUJÍMAVÚ KOLEKCIU GRAFÍK ALBÍNA BRUNOVSKÉHO

Predkladaný súbor trinástich grafík Albína Brunovského (1935-1997) predstavuje zaujímavý prierez autorovou mimoriadne bohatou tvorbou.

 

 

Najranejšie ukážky z tejto pútavej kolekcie pochádzajúce  z obdobia 60. rokov (Interiér II. a Five o´clock), teda krátko po absolvovaní Brunovského vysokoškolského štúdia u prof. Vincenta Hložníka, predznamenávajú jeho silne rozvíjajúci sa záujem o imaginatívne umenie a surrealizmus, no ešte stále pod vplyvom svojho učiteľa.

Na počiatku 70. rokov svoju pozornosť upriamuje najmä na domácu i svetovú literatúru a intenzívne sa venuje knižnej ilustrácii ako i drobnej a úžitkovej grafike. V skupine diel jesennej aukcie Art Invest je Brunovského drobná grafika 70. rokov zastúpená dvomi leptami Ex libris Hanička, Letná predstava III. a farebnou kriedovou litografiou Ex libris Stanislav Staňka. Na týchto dielach už zreteľne badať autorovu fascináciu motívom ženy, ktorá je prítomná v prevažnej časti jeho tvorby.

Ženskosťou, erotizmom a sexualitou je naplnený aj Brunovského pozoruhodný grafický cyklus Chvála zamotaných snov z roku 1985, z ktorého hneď tri ukážky prinesie naša jesenná aukcia (Chvála zamotaných snov I., V. a VII.). Cyklus možno chápať ako autorovo zamýšľanie sa nad krásou milostného aktu a následného zrodu života, čomu neraz nasvedčuje i množstvo skrytých symbolov odkazujúcich na plodnosť a ženstvo.

Záverečné 90. roky Brunovského tvorby v našej kolekcii prezentuje štvorica kriedových litografii Prekvapujúci príchod, Cesta z Riggenbergu do Maienfeldu, Domáce príbehy IV. Jarná rovnodennosť. Ide o charakteristicky dynamické manieristické kompozície naplnené dramatickou hrou svetla a tieňa, ktoré autor rozvíjal práve v tomto období. Tieto ohromujúce výjavy plné pohybu navyše dopĺňa rozvinutými priezormi do krajiny, fantastickými architektúrami či čistými farebnými valérmi.

20. aukcia Art Invest sa bude konať 12. novembra o 14h v hoteli Carlton v Bratislave.

Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map
Albín Brunovský: Chvála zamotaných snov, na predaj v aukcii Art Invest