Umenie a biznis

JAROSLAV KRÁL - VÝSTAVA
JAROSLAV KRÁL - VÝSTAVA

Brno - Dom Umenia, výstava diel 3.12.2014 - 22.2.2015 

Jaroslav Král (1883 - 1942) patrí k najvýznamnejším predstaviteľom brnenskej medzivojnovej maľby. V Brne sa v revolučných rokoch po prvej svetovej vojne zrodil jeho monumentálny figurálny štýl. Král patril k verným a obetavým organizátorom spolkového života v meste. Stál pri zrode Klubu výtvarných umelcov Aleš a taktiež podporil založenie moderne orientovanej Skupiny výtvarných umelcov v Brne. Začiatkom dvadsiatych rokov 20. storočia sa názorovo stotožnil s moravskou ľavicovou inteligenciou a ako jeden z mála brnenských umelcov zameral svoju tvorbu na sociálne námety vychádzajúce štýlovo z kubizmu a konštruktívneho riešenia obrazovej plochy.

Posledné roky tvorby Jaroslava Krála sa niesli v znamení návratu ku klasicizmu. Vo vyhrotenej spoločenskej klíme, v priamom ohrození nemeckou agresiou maliar stupňoval poetický obsah svojich obrazov. Králova ľavicová angažovanosť nezostala bez povšimnutia brnenského gestapa. Po ročných útrapách a väznení v Kounicových kolejách v Brne, na Mírove a vo Vratislavi zomiera 22. marca 1942 v koncentračnom tábore v Osvienčime.

Dielo Jaroslava Krála zaujíma významné miesto v českom umení 20. storočia nielen bohatstvom tvorby, no taktiež osobitým štýlom malby silne klasicistického charakteru. I keď sa Králova tvorba po rannej sociálej perióde obmedzuje len na figurálne motívy ženských aktov, dievčat a zátiší, jeho čistý a dokonalý maliarsky prejav môžeme právom nazvať „krásnym slohom“ českej maľby 20. storočia. Napriek tomu, že Král prijímal podnety evropského kubizmu a neoklasicizmu, nie je možné prehliadnuť jeho duchovné väzby na české umenie od gotického krásného slohu až po mánesovsko-alšovskú tradíciu vyznačujúcu sa malebnosťou a túžbou po dokonalosti výtvarného prejavu. V tejto polohe sa javí Králov umelecký prejav moderného cítenia so silnými väzbami na tradíciu českého umenia ako ojedinelý.

MIchal Volčko

Art Invest

Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map