Umenie a biznis

GENERÁCIA 1909 OPÄŤ V SNG!
GENERÁCIA 1909 OPÄŤ V SNG!

Slovenská národná galéria minulý štvrtok zahájila výstavu Generácia 909,76 s podtitulom "Výstava, pojem, interpretácia". Vracia sa ňou k pojmu, ktorý etabloval Karol Vaculík (1921-1992) a kurátori národnej galérie začiatkom 60. rokov veľkou výstavou Generácia 1909 - Svedomie doby (1964). 

Výstavný projekt Generácia 909,76 nie je iba o umení 30tych a 40tych rokov minulého storočia, je výstavou o výstave a najmä o kunsthistorii. Približuje, komentuje a interpretuje konštrukt výstavy Generácia 1909 - Svedomie doby z roku 1964, ktorá bola prvým galerijným 'blockbusterom'. Karol Vaculík vstúpil do dejín práve touto výstavou. Jej názov, spolu s kurátormi, odvodili z aritmetického priemeru rokov narodenia autorov, ktorí boli do skupiny zaradení. Ich príslušnosť odôvodňovali nielen biograficky, snažili sa nájsť aj iné spoločné črty a spojenia. Väčšina z nich sa síce v roku 1909 narodila, ale ich hlavným spoločným znakom je, že do výtvarného diania nastúpili v tridsiatych rokoch a patria do tzv. druhej vlny slovenskej výtvarnej moderny.

Ťažiskom expozície je maliarska a sochárska tvorba predstaviteľov Generácie 909, avšak ponúka viac ako umelecké diela a ich príbeh. Diváci sa stretnú s prácami Cypriána Majerníka, Jána Mudrocha, Jána Želibského či Eugena Nevana, ale spoznajú tiež meniacu sa spoločenskú situáciu 60tych rokov minulého storočia, obdobie, keď sa spoločnosť spamätávala z ostrého kurzu, peňažnej reformy, kritiky kultu osobnosti a smerovala k obrode Pražskej jari. Jedna zo sál predstavuje osobnosť Karola Vaculíka, autora koncepcie, a Ľudmilu Peterajovú, spolukurátorku výstavy z roku 1964. Ďalšia miestnosť je venovaná umeleckej bohéme sprítomnenej nielen v portrétoch a autoportrétoch protagonistov, ale aj dobovými artefaktmi, sklom a nábytkom. Záverečnú časť kurátorky Alexandra Kusá a Alexandra Homoľová venovali pilierom Generácie 909, tvorbe "veľkej trojky" Majerník - Mudroch - Kostka.

Výber z autorov: Jakub Bauernfreund, Štefan Bednár, Ladislav Čemický, František Draškovič, Bedrich Hoffstädter, Jozef Kostka, František Kudláč, Július Lőrincz, Cyprián Majerník, Peter Matejka, Dezider Milly, Ján Mudroch, Július Nemčík, Andrej Nemeš, Eugen Nevan, František Studený, Július Szabó, Ester Šimerová-Martinčeková, Ján Želibský a i.

  

Výstava v Esterházyho paláci potrvá do 10. januára 2021.

 

  

Mgr. Tereza Peterová

ART INVEST

Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map