Umenie a biznis

DIELO Z KOLEKCIE ART INVEST: JANKO ALEXY - HORÍ OHNÍK
DIELO Z KOLEKCIE ART INVEST: JANKO ALEXY - HORÍ OHNÍK

Do stálej ponuky našej galérie Art Invest najnovšie pribudlo dielo od významného slovenského modernistu Janka Alexyho (1984-1970). Predmetnú olejomaľbu Horí ohník namaľoval Alexy v roku 1920.

Diela z tohto raného obdobia, kedy sa autorov osobitý prejav stále nachádzal vo fáze formovania, sú na našom trhu s umením vzácne a takmer vôbec sa nevyskytujú. Hovoríme o tvorivej fáze, v ktorej hľadá nové spôsoby umeleckého stvárnenia slovenského kraja a života ľudu. Vychádza z kombinácie ľudových legiend a bájí, najmä z oblasti zbojníckej tradície, a svojej predstavivosti. Spája typ hornatej krajiny a typ postáv ľudového odboja s fantáziou, čoho výsledkom sú diela práve takéhoto rozprávkovo-baladického charakteru. Motív hôrnych chlapcov patril v tomto období medzi jeho obľúbené. 

K rovnakému vyobrazeniu námetu, ktorý môžeme vidieť na predkladanom diele sa Alexy ešte niekoľko krát v rôznych, či už kompozičných alebo štýlových obmenách vrátil. Neskoršie variácie nájdeme napríklad aj v zbierkach Slovenskej národnej galérie, Považskej galérie umenia či Oravskej galérie v Dolnom Kubíne. 

V tejto dômyselnej kompozícii  maliar dosiahol plnšieho výrazu pomerne jednoduchými prostriedkami. Z motívu postáv ľudového odboja zasadených do prostredia nedostupného brala so skupinou stromov vyťažil zaujímavý výraz pôsobivého účinku. Skoncentroval myšlienku ľudových hrdinov v jednoliatom kompozičnom celku s nádychom zvláštnej nálady. Zmyslom tohto typu Alexyho prejavu bolo jeho vážne úsilie o novú, neobvyklú “slovenskosť”. 

Alexy krajinu vo svojich dielach nevnímal ako osobitý výtvarný problém, bola preňho skôr len súčasťou žánrových kompozícií, bez priameho kontaktu s konkrétnym prírodným prostredím.  Jeho ďalšie umelecké smerovanie koncom dvadsiatych rokov výrazne ovplyvnilo presťahovanie sa do Turian nad Váhom k svojmu priateľovi z pražských štúdií - Milošovi Alexandrovi Bazovskému (1899-1968). 

Toto pozoruhodné rané dielo Janka Alexyho si po predchádzajúcom dohovore môžete prezrieť v priestoroch našej galérie Art Invest. 

 

 

Mgr. Tereza Peterová

Art Invest

Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map