Umenie a biznis

ČESKOSLOVENSKÉ SOCHÁRKY V SNG
ČESKOSLOVENSKÉ SOCHÁRKY V SNG

Ženy - sochárky a špecifiká ich tvorby, ako aj práce málo známych sochárok z čias Československa možno od 10.4.2015 spoznať na najnovšej výstave Slovenskej národnej galérie. Výstavu Sochárky - výber osobností československého sochárstva pripravila kurátorka Vladimíra Büngerová, expozícia je pohľadom na sochárstvo cez rodovú perspektívu. Žena - sochárka je v 20. storočí nóvum, žena má možnosť študovať a zároveň tvoriť v oblasti skôr prisudzovanej mužom.

Až do 9. augusta tohto roka sa návštevníci výstavy Sochárky v sídle SNG, zoznámia s nástupom žien do sochárskeho umenia, ich pozíciou a umeleckými výsledkami v sochárstve u nás.Ženy-sochárky našli svoj priestor v sochárstve, považovanom za "výrazne mužské teritórium". Výstava aj katalóg k nej sleduje autorky, ktoré absolvovali klasické sochárske štúdium (Školu umeleckého priemyslu v Bratislave, Akadémiu výtvarných umení v Prahe, Vysokú školu umeleckopriemyslovú v Prahe, Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave).

Začiatky presadenia sa ženských autoriek v sochárstve siahajú do 30. rokov 20. storočia, súvisia s úžitkovým umením. Sochárska tvorba žien vychádza z úžitkového a dekoratívneho umenia a sochárstvu sa venovali len sporadicky. Napriek tomu ide podľa národnej galérie "o diela, ktoré si zasluhujú pozornosť a sú rovnocenným príspevkom i v komornej forme a často odvážnejším ako ich mužských kolegov, ktorí boli zaneprázdnení významnejším politickými a spoločenskými úlohami sochárstva". Roky po druhej svetovej vojne a záver 50. rokov je spojený tak s rozvojom umeleckého vzdelávania ako aj monumentálnymi sochárskymi dielami vo verejnom priestore. "Sochárky boli a sú výraznými individualitami, ktoré nachádzali svoj priestor mimo hlavných prúdov, neskrývajúc sa za dekoratívne hodnoty, v tom období v modernom umení chápané ako neprogresívne až dekadentné." Cieľom výstavy Sochárky je poukázať na špecifiká ženského aspektu v sochárskom umení. Expozícia tak nesleduje jednotlivé autorky, ale napríklad typy sochárskych diel, ako je drobná plastika (medaily, šperk, dekoratívne formy plastiky, záhradná plastika), poukazuje aj na používaný materiál, techniky a témy diel.

Medzi vystavujúcimi autorkami sú: Hana Wichterlová (1903 – 1990), Alžbeta Čereyová (1906 –?), Jolana Kirczová (1909 – 1936), Júlia Horová-Kováčiková (1906 – 1978), Marie Bartoňková-Drábková (1908 – 1993), Dagmar Rosůlková (1909 – 1998), Věra Janoušková (1922 – 2010), Eugénia Lugsová (1923 – 2013), Alina Ferdinandy (1926 – 1974), Erna Masarovičová (1926 – 2008), Eva Kmentová (1928 – 1980), Klára Pataki (1930), Anna Drobná (1931 – ?) a Mária Bartuszová (1936 – 1996). Jedinou sochárkou mimo československého kontextu je nemecká autorka Käthe Kollwitz (1867-1945).

Michal Volčko

ART INVEST


  

Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map