cookies I agree What is cookies ?

Arts and Business

VARIABILY VIKTORA HULÍKA V DANUBIANE
VARIABILY VIKTORA HULÍKA V DANUBIANE

V sobotu, 14. septembra, sa vernisážou v Danubiane začala jubilantská výstava Viktora Hulíka pri príležitosti umelcových 70. narodenín. Výstava nesie záhadný názov VARIABILITY 74+460/28 = 70 VH. Tieto čísla znamenajú usporiadanie 74 samostatných výstav, účasť na 460 kolektívnych výstavách v 28 krajinách sveta.

Výstava vrátane viacerých prác zapožičaných zo súkromných zbierok, ako i z našej spoločnosti Art Invest, ponúka retrospektívu tvorby približne od 90. rokov minulého storočia až po súčasnosť, pričom nechýbajú ani diela z roku 2019. Vystavených je približne 70 diel, z ktorých viaceré sú predajné. Cenník týchto diel je k dispozícii v našej galérii.

Prezentované diela mapujú obdobie, v ktorom sa Hulík  zaoberal rozvíjaním variabilných možností vo Veľkých, Stredných ako aj Malých Geo-Posúvačoch, sériách Porúch a Variácií, a to v redukovanej prevažne čierno&bielo&šedej farebnosti – na rozdiel od ‚farebného‘ obdobia pred rokom 1990. Viktor Hulík vždy systematicky riešil zákonitosti tohto sveta, ako zmysel existencie súčasnej spoločnosti, prírody a vecí okolo nás. Možnosti skladby a rozloženia, štruktúry makrokozmu a konkrétneho mikrokozmu v sebe obsahujú filozofiu poriadku a chaosu, pohybu v čase a priestore. Vystavené diela v sebe nesú veľa významového napätia, či ide o veľké a malé posúvače, zvešiavače alebo geoposúvače. V mnohých umelcových obrazoch a objektoch ide o isté spochybnenie pravidelnosti geometrickej štruktúry.  Konštruktívnu a racionálnu osnovu Hulík v týchto dielach narušuje pohybom jednotlivých vrstiev kompozície.

V Hulíkovej ranej tvorbe podstatnejšiu úlohu zohrávala farba. Ona menila celú skladbu kompozície. V súčasnosti sú to predovšetkým polarity a hry odtieňov bielej a čiernej. Touto priestorovou hrou určuje juxtapozície tvarov aj línií, kontrastom zväčšuje či zmenšuje vzťahy a napätie harmónie a chaosu.

Výstava VARIABILITY 74+460/28 = 70 VH v Danubiane potrvá do 27. októbra 2019.

Mgr. Tereza Peterová

ART INVEST

Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map