cookies I agree What is cookies ?

Arts and Business

FILLA A FULLA V SNG
FILLA A FULLA V SNG

Slovenská národná galéria v rámci projektu Made in Czechoslovakia venovaného 100. výročiu vzniku Československej republiky otvorila výstavu venovanú dvom klasikom českého a slovenského moderného umenia - Emila Fillu (1882-1953) a Ľudovíta Fullu (1902-1980).

Je jedinečnou možnosťou vidieť tvorbu oboch umelcov, ktorí v súčasnosti patria k najdrahším autorom na medzinárodnom, českom i slovenskom trhu s umením. Jediná výstava tvorby Emila Fillu v Bratislave bola zo zbierok Národnej galérie v Prahe v roku 1973. Posledná veľká výstava Ľudovíta Fullu v bratislavskej SNG bola v roku 2002. Okrem diel zo zbierok SNG sa všetky ostatné Fillove diela na Slovensku doteraz nevystavovali. Kurátorka Katarína Bajcurová však upozornila, že výstava by nebola možná bez ústretovosti súkromných partnerov a zberateľov.

Inštalácia je komponovaná ako obrazáreň, tak ako sa robievali výstavy v medzivojnovom období, v ktorom sa odohralo gros života a tvorby oboch umelcov. Príbeh Fillu a Fullu je na výstave rozdelený do šiestich kapitol, ako sú kubizmus a avantgarda, či mýtus a boje. Obe osobnosti reprezentuje spolu približne 140 diel z rokov 1912 až 1953, od zaujatia Fillu kubizmom až po jeho smrť. Kubizmus poznačil celoživotnú Fillovu tvorbu. Zároveň zo spomienok vieme, že Fillovo dielo inšpirovalo o 20 rokov mladšieho Fullu.

Na výstave odborne spolupracovala i riaditeľka SNG Alexandra Kusá, ktorá potvrdila, že umelcov nespája iba podobnosť mena, ale množstvo výtvarných a filozofických ideí. Obaja sa narodili v rakúsko-uhorskej monarchii, zažili chuť demokracie novozaloženého Československa, ťažobu protektorátu a slovenského štátu, odmietli dogmy socialistického realizmu. Filla aj Fulla vnášali na domácu scénu podnety európskych avantgárd a otvárali nové cesty výtvarnému umeniu. Obaja osobitým spôsobom transponovali súdobé umelecké trendy ,najmä kubizmus, i podnety zo staršieho umenia. V prípade Fillu to bolo staré holandské umenie, v prípade Fullu stredoveké maliarstvo a ikonopis. 

 

Výstava Filla – Fulla / Osud umělce – Osud umelca bude v Slovenskej národnej galérii do 28. októbra.

Mgr. Tereza Peterová

ART INVEST

Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map