Zmeták Ernest

Ernest Zmeták sa narodil v Nových Zámkoch v r.1919-zomrel v Bratislave v r. 2004. Bol slovenský maliar, grafik a ilustrátor.

Patril k najvýznamnejším osobnostiam slovenského výtvarného života. Je autorom tympanonu priečelia Primaciálneho paláca v Bratislave. Inšpirovala ho predovšetkým slovenská ľudová kultúra. Jeho pedagógmi boli aj Béla Kontuly a Istvána Szönyi. Už od začiatku svojej tvorby Ernest Zmeták jasne formuloval svoj výtvarný program.

V jeho výtvarnom  vývine dominuje kresba ,ktorá sa prejavuje  v grafických  technikách, najviac v drevoreze a ilustrátorskej činnosti. Konštruktívne a monumentalizačné vlastnosti kresby uplatňuje aj v maľbe. Expresívny prízvuk kompozične vyhranených, farebne triezvych obrazov súvisí s naturelom kresliara. So zmyslom pre symbiózu maliarskeho diela s architektúrou vytvára rozmerné kompozície  najčastejšie v technike mozaiky.

Absolvoval množstvo študijných ciest do zahraničia. Jeho životnou láskou a stálou umeleckou inšpiráciou sa mu stalo Taliansko. Bol znalcom a zberateľom starého umenia. Darovaním svojej zbierky obrazov a užitého umenia štátu, inicioval spolu s manželkou Danicou Zmetákovou založenie Galérie umenia v Nových Zámkoch.

Galerijný predaj

Zo Starej Bratislavy
Zo Starej Bratislavy
1 000,00 €
Predajná cena
Mám záujem
Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map