Waldhauser Antonín

Antonín Waldhauser sa narodil v r. 1835 vo Vodňanoch a zomrel v r. 1913 v Nemeckom (Havlíčkovom) Brode. Bol maliar krajín, historických obrazov a žánrov. V rokoch 1849 – 1854 študoval na pražskej akadémii u Christiana Rubena, Maxa Haushofera a Antonína Lhoty. V rokoch 1854 – 1857 u Rubena na viedenskej akadémii. V rokoch 1855 – 1857 boli jeho učitelia Blaas, Geiger, Rösner a napokon ešte profesor Wurzinger a Perger.  Akadémiu opustil s najlepším vysvedčením. 

V roku 1857 odmietol středoškolskú profesúru vo Viedni a cestoval po Európe. V tej dobe sa vedľa malby krajín zapodieval i historickými námetmi. V rokoch 1863-1868 vyučoval kreslenie v pražských vlasteneckých rodinách, napr. druhú manželku Bedřicha Smetany a syna Boženy Němcovej Jaroslava. V tej dobe si prekladal meno na Lesodomský. Roku 1864 začal prispievať ilustráciami do Zlatej Prahy a do Květů. Koncom päťdesiatych rokov a opakovane v roku 1863 podnikol cesty do Nemecka a Švajčiarska. Roku 1870 odmietol miesto profesora kreslenia na gymnáziu v Kutné Hoře. V priebehu rokov 1877-1878 navštívil Mníchov a Francúzsko, cestoval i do Ruska. Roku 1880 sa usadil v ateliéri na Smíchově a súkromne vyučoval malbu.

Naposledy vystavoval v Prahe v roku 1901 a koniec života trávil väčšinou na dedine, v Poličce a najviac v Havlíčkově Brodě. Waldhauser prechádzal českou krajinou a vyhľadával jej prosté motívy a nálady, ktoré najradšej zachytával priamo na drobných, až miniatúrnych formátoch.

Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map