Vodrážka Jaroslav

Jaroslav Vodrážka sa narodil v roku 1894 v Prahe, zomrel v r. 1984 v Prahe. Bol maliar, grafik a ilustrátor.

Študoval  na UP škole u prof. Františka Kyselu (1913 - 1919) a na Akadémii výtvarných umení u prof. Maxa Švabinského na AVU.

Zaslúžil sa o začiatky slovenskej ilustrácie detskej literatúry. Zaoberal sa voľnou grafikou všetkých techník a sústavne aj knižnou ilustráciou. V rokoch 1923 – 1939 žil v Martine. Vyučoval na gymnáziu kreslenie, organizoval typografické kurzy, podieľal sa aj na výstavbe Martina, navrhoval situovanie evangelickej fary. Spolupracoval s vydavateľstvom Matice Slovenskej a Mladými létami. V roku 1939 odišiel do Prahy. V rokoch 1945 - 1955 pôsobil na Štátnej grafickej škole v Prahe, v rokoch 1955 - 1958 na Strednej umelecko-priemyslovej škole v Prahe. V súťaži na výzdobu malého foyeru Národného divadla v Prahe získal v roku 1953 čestnú cenu.

Jaroslav Vodrážka vystavoval na členských výstavách Umeleckej besedy a Združenia českých umelcov grafikov Hollar. 

Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map