Szabó Július

Július Szabó sa narodil 8. júna 1907 v Budapešťi - zomrel 25. mája 1972 v Prahe. Bol maliar, grafik.

Prežil celý svoj plodný život v Lučenci. Vo výtvarnej tvorbe sa spočiatku vzdelával sám, svoje maliarske skúsenosti umocňované neobyčajným talentom podporoval súkromným štúdiom u lučeneckých maliarov F. Gyurkovitsa a G. Geröa.

V roku 1937 po úspešnej výstave získal Július Szabó štipendium a absolvoval študijnú cestu do Paríža, kde spoznal dielo maliarov, ktorí stáli pri zrode moderného umenia, najmä Vincenta van Gogha. Pobyt v Paríži na Académie Julian zmenil jeho tvorbu i náhľad na život, kde prevládol optimizmus a vitalita, veľká obrazotvornosť a výrazová sila, radosť zo života. Neskôr, v súvislosti s vojnovými udalosťami sa dostáva do izolácie, ktorá sa prejavila v existenciálnejšom prístupe k maľbe.

Július Szabó vytvoril grarfické cykly Banská Bystrica I (20 listov, 1950) a Banská Bystrica II. (6 listov, 1966). Výstava v Banskej Bystrici (1972). Člen Maďarskej vedeckej, literárnej a umeleckej spoločnosti, Umeleckej besedy slovenskej a Zväzu slovenských výtvarných umelcov. Zaslúžilý umelec a iné ocenenia.

Galerijný predaj

Slnečná krajina
Slnečná krajina
1 800,00 €
Predajná cena
Mám záujem

Galerijný predaj

V záhrade
3 700,00 €
Predajná cena
Mám záujem
Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map