Sučanský Marián

Marián Sučanský sa narodil 11. 2. 1938 v Trenčíne, zomrel v roku 1996. V roku 1963 absolvoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave u prof. P. Matejku a J. Mudrocha. V 1965-78 pedagogicky pôsobil na výtvarnom oddelení Ľudovej školy umenia v Trenčíne. Marián Sučanský bol figuralista i krajinár. Zaujala ho krajina ako konkrétny prejav prírody so všetkou svojou premenlivosťou. Prírodné zákutia i panoramatické krajinárske pohľady hovoria o svojom tvorcovi ako o vnímavom a zrelom umelcovi, ktorý vedel zachytiť realitu s nepredstieranou citlivosťou.

Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map