Šteberl Ondrej

Ondrej Šteberl sa narodil v roku 1897 v Pezinku, zomrel v roku 1977 v Bratislave. Patrí medzi najvýraznejšie a najvýznamnejšie osobnosti insitného výtvarného umenia na Slovensku a v Európe vôbec.

Približne od roku 1965 sa Ondrej Šteberl venoval maľbe a kresbe, v ktorej prejavoval svoj výnimočný talent, neviazaný estetickými normami a konvenciami. Umelecky sa nevzdával, mal výtvarný inštinkt vrodeného nadania. V rozsiahlom maliarskom diele (okolo 1 000 obrazov) sa inšpiroval spomienkami na detstvo, mladosť i na roky prežité počas 1. svetovej vojny v Albánsku. Emociálne silný ohlas mali u autora biblické deje zo Starého zákona a kresťanstva. Ďalšie námety sú ovplyvnené podvedomím, snami a víziami.

Jeho diela sú v majetku SNG v Bratislave, Oravskej galérie v Dolnom Kubíne, Severočeskej galérie v Litoměřiciach a v mnohých európskych galériách a súkromných zbierkach. Onrej Šteberl vystavoval v mnohých európskych mestách ako Bratislava, Brno, Düsselsdorf, Lugano, Zagreb, Torino, Bagdad, Bonn, Oslo, helsinki a v mnohých ďalších. V roku 1969 získal Onrej Šteberl cenu II. Trienále insitného umenia v Bratislave a v roku 1970 prvú cenu na výstave v Naivi ’70 v Záhrebe.

Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map