Slavinská-Schidlayová Irena

Irena Slavinská-Schidlayová sa narodila v Trenčíne v roku 1900, zomrela v roku 1972. Počas gymnaziálnych štúdií pod dohľadom profesora Muszkalaya sa začal rozvíjať jej mimoriadny talent. V rokoch 1921 – 22 študovala na súkromnej škole profesora Wáchu v Brne a v rokoch 1927 – 1930 absolvovala štúdiá na Akadémii výtvarných umení v Budapešti u profesora Oskára Glatza.

Po návrate do Trenčína pracovala v školstve, osvete i kultúre. Významným spôsobom prispela k rozvoju amatérskeho výtvarníctva v meste. Od polovice 60. rokov sa odmlčala, pretože ju choroba vyradila z práce. Jej výtvarnému zmýšľaniu bolo blízke spontánne realistické chápanie zobrazovanej skutočnosti. Tóny ženskej citovosti môžeme obdivovať na mnohých kvetinových zátišiach. Zaujímali ju tiež svetelné problémy v obraze, vlastné impresionizmu.  

Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map