Skutecký Dominik

Dominik Skutecký, tiež David, Domenico, Döme, Skutezky, Skuteczky, Skutetzky sa narodil 14. februára 1849, Gajary, zomrel 13. marca 1921, Banská Bystrica. Bol slovenský maliar židovského pôvodu.

Od roku 1853 žil vo Viedni, tu začal študovať na nižšej reálke, učil sa u sochára J. Meixnera, v prípravnej maliarskej škole v triede historického maliarstva (1865-1866), v škole rovnakého zamerania (1866-1867) a tento odbor študoval aj v Benátkach (1867-1870). Dominik Skutecký bol autor žánrovej maľby, krajinomalieb a portrétov. Pôsobil v Mníchove, Benátkach a vo Viedni. Počas prvého pobytu v Banskej Bystrici vytvoril viacero krajinomalieb zo Stredného Slovenska a žánrových scén (1884-1886). Po pobyte v Benátkach sa natrvalo usadil v Banskej Bystrici (1889); portrétoval významné osobnosti mesta a svojich príbuzných, maľoval prostredie medených hámrov v Banskej Bystrici.

Dominik Skutecký sa pričinil o rozvoj kultúrneho života Banskej Bystrice, organizoval výstavy, najvýznamnejšia bola s počtom vyše 120 umeleckých diel (1902). Jeho obrazy sú v zbierkach Slovenskej národnej galérie a v iných slovenských a zahraničných galériach i súkromných zbierkach ako aj od roku 1994 v stálej expozícii Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici.

Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map