Semian Ervín

Ervín Semian sa narodil 24. januára 1921, Devičie, zomrel 20. decembra 1965, Bratislava. Bol slovenský maliar. Absolvoval štátne reálne gymnázium, v roku 1939-1943 bol mimoriadny poslucháč na oddelení kreslenia a maľby SVŠT v Bratislave. Bol výtvarný redaktor denníka Pravda,  v rokoch 1957-1958 inštruktor výtvarných krúžkov ĽUT pre Banskobystrický kraj. Umelecký inšpektor SNR pre školstvo a kultúru. Príslušník skupiny nadrealistov.

Ervín Semian bol autor figurálnych kresieb a ilustrátor. V rkp. zanechal niekoľko zápisníkov myšlienok a úvah, postrehov a udalostí. Roku 1945 bol zakladajúci člen skupiny 29. augusta, od roku 1945 člen ZSVU. Jeho diela sú v zbierkach SNG v Bratislave a v súkromnom majetku.

Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map