Schmutzer Ferdinand

Ferdinand Schmutzer sa narodil v roku 1870, Viedeň, zomrel v roku 1928 vo Viedni. Bol rakúsky fotograf, rytec, grafik a maliar portrétov.

Ferdinand Schmutzer pracoval najskôr s plastikou, vyštudoval však maľbu na Viedenskej akadémii. V priebehu štúdia v Nizozemsku sa v ňom vďaka Rembrandtovi prebudil záujem o techniku leptu. Modelom mu stáli jeho významní súčasníci ako boli Sigmund Freud, Albert Einstein, cisár František Josef alebo Karl Lueger.

Schmutzer vystavoval svoje diela v medzinárodnom meradle a získal niekoľko ocenení a vyznamenaní. V roku 1901 sa Schmutzer stal členom spolku Wiener Secession, v roku 1908 bol vymenovaný za uznávaného majstra svojho umenia profesorom na Akadémii výtvarného umenia vo Viedni. Predstavil nové techniky, používal nový proces leptania, experimentoval s novými druhmi ihiel. Od roku 1922 do roku 1924 bol rektorom Akadémie.

Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map