Roskoványi Štefan

Štefan Roskoványi sa narodil v roku 1946 v Košiciach, zomrel v roku 2002 v Košiciach. 

V roku 1971 bol prijatý na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave Jeho profesormi boli Ľ. Čemický a J. Želibský. Po ukončení štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave začal pedagogicky pôsobiť na Strednej škole umeleckého priemyslu v Košiciach. Vyučoval figurálne kreslenie a návrhové kreslenie. Od roku 1984 pôsobil ako umelec v slobodnom povolaní. Od roku 1977 sa okrem autorských výstav pravidelne zúčastňoval na kolektívnych regionálnych a svetových výstavných podujatiach doma a v zahraničí.
Jeho dielo zachytáva viacero tematických rozmerov od figurálnej, cez abstraktnú až po krajinnú maľbu, prevažne situovanú do mestského prostredia, ktorá mu priniesla už za čias jeho života veľkú popularitu. Patril medzi najvýznamnejších umelcov konca 20. storočia, ktorí žili a tvorili v Košiciach.

Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map