Pribiš Rudolf

Rudolf Pribiš sa narodil v r. 1913, Rajec, zomrel v r.1984, Bratislava. Bol slovenský sochár a výtvarný pedagóg, významný predstaviteľ slovenského umenia 20. storočia a socialistického realizmu v sochárstve.

Začiatkom 30. rokov odišiel študovať medicínu do Prahy (1931 – 1933), ale nakoniec sa rozhodol pre výtvarné umenie. Navštevoval Odbor kreslenia ČVUT (1934) a potom neskôr Akadémiu výtvarných umení (1935 – 1937), kde študoval pod vedením Prof. Otakara Španiela (1881 – 1955).

Počas rokov 1939 – 1940 pokračoval v štúdiu na Oddelení kreslenia SVŠT v Bratislave, a súčasne sa venoval profesionálnej umeleckej tvorbe. Od roku 1945 dostal príležitosť organizovať výtvarný život na Slovensku a od roku 1950 pedagogicky pôsobil na novozaloženej Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave, kde bol v rokoch 1963 – 1968 a 1971 – 1974 aj rektorom.

Je najvýznamnejším predstaviteľom medailérskej tvorby na Slovensku. Tvoril aj monumentálne a komorné sochy. V rokoch 1975 – 1982 úzko spolupracoval s architektom Eugenom Kramárom, s ktorým výtvarne dotvoril námestia v Rajci, Rajeckých Tepliciach, Starej Turej a Prievidzi.

V roku 1936 získal II. cenu Akadémie výtvarných umení na výstave poslucháčov akadémie v Prahe za reliéf Pitva. O rok neskôr získal I. cenu za reliéf „Na pláži“. Za reliérne bronzové dvere na Slavíne získal v roku 1970 titul „Laureát štátnej ceny Klementa Gottwalda“ a o rok neskôr titul Národný umelec.

Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map