Porš Gustav

Gustav Porš sa narodil v roku 1888 v Chrudimi, zomrel v roku 1955 Skuteč. Bol český akademický maliar a grafik.

Jeho prvým učiteľom bol Václav Jansa, ale navštevoval aj večernú školu prof. Jakscha na umelecko priemyselnej škole. Gustav Porš študoval v roku 1912-1915 na Akadémii umenia v Prahe u profesora Bukovace a Preislera. Po štúdiách sa ďalej vyvíjal a po návrate zo študijných ciest po Bosne, Hercegovine a Dalmácii sa natrvalo usadil vo východočeskej Skutči. Je známy ako krajinár, tvoril na Českomoravskej vrchovine, v Skutči a v Železných horách.

Gustav Porš dokázal zachytiť krásu krajiny tak, že jeho obrazy sú skoro v každej ,,staroskutečskej" domácnosti.

Vystavoval samostatne i s inými umelcami.

www.artinvest.sk

Gustav Porš
Gustav Porš
Gustav Porš
Gustav Porš

Galerijný predaj

Krajina s brezami
2 200,00 €
Predajná cena
Mám záujem
Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map