Matejka Peter

Peter Matejka sa narodil 26. 6. 1913 v Novom Meste nad Váhom, zomrel 10. 2. 1972 v Bratislave.

V rokoch 1934-35 študoval na Ukrajinskej akadémii, 1935-39 na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. Nowak).

Po štúdiách žil v rodisku, od 1945 v Bratislave. V rokoch 1950-72 pôsobil pedagogicky na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, 1954 docent, 1966 profesor, vedúci Oddelenia monumentálnej maľby. 1940 bol na študijnom pobyte vo Viedni. 1940 mal samostatnú výstavnú premiéru v Bratislave.

Po r.1945 člen komisie pre reorganizáciu výtvarného života, jeden z iniciátorov založenia Slovenskej národnej galérie, Vysokej školy výtvarných umení a ďalších výtvarníckych inštitúcií. 1946-48 člen Umeleckej a vedeckej rady.

Počas vojny člen Spolku slovenských výtvarných umelcov, 1945 zakladajúci člen Skupiny 29. augusta, 1946 vstúpil do pražskej Umeleckej besedy. 1946 študijná cesta do Paríža pri príležitosti výstavy mladého československého umenia. Samostatne vystavoval v Novom meste nad Váhom (1934), Bratislave (1940, 1943 s Pribišom, 1948, 1949, 1959, 1963, 1964), Prahe (1946). Výstavy súborného diela mal v Bratislave (1983, Slovenská národná galéria), Prahe (1983, Národní galerie) a Banskej Bystrici (1984, Oblastná galéria).

Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map