Majerník Cyprián

Cyprián Majerník sa narodil 24. novembra 1909 Veľké Kostoľany u Trnavy, zomrel 4. júla 1945 Praha. Bol slovenský maliar pôsobiaci v Prahe, predstaviteľ „Generácie 1909“.

Vo svojom rodisku prežil len detstvo, absolvoval meštiansku školu v Pezinku, po jej ukončení nastúpil (1924) na strednú ekonomickú školu v Košiciach. Po štúdiach na bratislavskej súkromnej maliarskej škole Gustáva Mallého a na pražskej Akadémii výtvarných umení u (prof. J. Loukoty, prof. J. Obrovského) zostal Majerník natrvalo v Prahe. Absolvoval tiež kratší študíjny pobyt (1932) v Paríži,kde ho upútal predovšetkým Marc Chagall, vnímal však i dalšie  podnety, napr.: Pabla Picassa a Giorgia de Chirica, ktoré vyhovovaly jeho imaginatívnemu a senzitivnemu pohľadu. V Prahe sa zoznámil s J. Želibským a J. Mudrochom, a tiež s J. Bauernfreundom a E. Nemesom, s ktorými tvoril jadro generačne blízkého okruhu maliarov.

Prvú samostatnú výstavu svojej tvorby zrealizoval Cyprián Majerník v roku 1935 a predstavil na nej kolekciu 37 olejov, gvašov a akvarelov. Obdobie po roku 1936 zachytáva tvorbu, v ktorej sa orientoval na zobrazovanie koní a jazdcov, klaunov a krasojazdkýň, masiek, vyhnancov, Don Quijotov, zajatcov a utečencov. Druhú samostatnú výstavu pripravil na jeseň roku 1940. Výstavu tvoril súbor 40 diel, od Bartolomejskej noci z roku 1936 až po najnovšie práce z roku 1940.

Ocenenia: 1942 čestná cena Umeleckej besedy, 1971 Rad T. G. Masaryka (in memoriam).

Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map