Kulich Ján

Ján Kulich sa narodil v roku 1930, Zvolenská Slatina, zomrel v r. 2015. Bol slovenský sochár a vysokoškolský pedagóg.

Ján Kulich je predstaviteľ realisticko-formalistickej línie v slovenskom sochárstve. Vo svojej počiatočnej tvorbe čerpal hlavne z ľudových motívov. Je Laureátom štátnej ceny Klementa Gottwalda, národným umelcom, jeden z najhlavnejších normalizátorov slovenskej kultúry a umeleckého školstva. Člen oddelenia kultúry ÚV KSS, rektor VŠVU v rokoch 1973 –1989. 

Neskôr sa venoval najmä náboženským a kresťanským motívom.

Autor sôch – plastík – súsošie Pamätník duklianskych hrdinov na Dukle (1964), spoluúčasť na vytvorení bratislavského Slavína 1959, pomníka kpt. Jána Nálepku v Stupave, v roku 1973, pamätníka SNP v Partizánskom, 1969, Milicionár na Račianskom mýte v Bratislave, Jánošík (zo zvaraného kovu, postavu spodobujúca Juraja Jánošíka) v Terchovej, Pamätník SNP na Nám. SNP v Bratislave, Pamätník V. I. Lenina v Žiline, Vítanie (zobrazuje Bratislavu tešiacu sa z rozrastajúcej Petržalky, pôvodne projektovaná na Most hrdinov Dukly, v 90. rokoch umiestnená pred budovou NR SR stojac k Petržalke chrbtom), vo Svidníku plastiku generála Ludvíka Svobodu z 80. rokov 20. storočia, v Martine zo zváraného kovu dielo nazvané Matica Slovenská a ďalších sochárskych prác. V roku 2010 bola odhalená jeho socha Svätopluka na Bratislavskom hrade.

Je portrétistom, medzi jeho významné diela z tejto oblasti patria portréty Ľ. Fullu, A. Moyzesa, R. Pribiša, V. Hložníka, Petra Matejku a iné. Bol jedným z popredných česko-slovenských medailérov. V podobe medaily zobrazil množstvo významných dejateľov z histórie – štúrovcov a iných (napr. T. Vansovej, Š. Krčméryho, L. Jégého, J. Čajaka).

 

Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map