Krón Eugen

Eugen Krón sa narodil v roku 1882 v Sobranciach a zomrel v roku 1974 v Budapešti. Bol grafik. Študoval v Budapešti.

Pred prvou svetovom vojnou patril medzi popredných grafikov bývalého Uhorska. V roku 1921 si v Košiciach otvoril kresliarsku grafickú školu. Navštevovali ju budúci umelci napr. J.Kollár, K.Sokol, J.Jakoby, J.Collinásy a i.

V roku 1927 škola ukončila činnosť a nasledujúci rok odchádza do Milána. V roku 1938 sa nakrátko vracia do Košíc, kde sa usiluje o obnovenie činnosti školy. V čase nacistickej okupácie je však odvedený do koncentračného tábora, z ktorého je v roku 1943 oslobodený. Vracia sa opäť do Talianska. V roku 1956 odchádza do Budapešti.

Výstavy

Kompozícia
Kompozícia
Nepredajné
Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map