Koszeghy-Winkler Elemér

Elemér Koszeghy-Winkler sa narodil v r. 1882 v Ružomberku, zomrel v r. 1954 v Budapešti. Študoval právo v Bratislave, potom navštevoval budapeštiansku školu modelového kreslenia a výtvarnú akadémiu vo Viedni.

Pracoval ako úradník na Ministerstve kultúry a školstva v Budapešti, 1908-14 tajomník inšpektorátu št. múzeí a knižníc, 1914-18 riaditel múzea v Košiciach, 1923-35 tajomník Spišskej historickej spolocnosti v Levoci, hlavný redaktor Szepesi hiradó. Pre účasť na horthyovskej iredente bol nútený v 2. polovici 30. rokov opustiť ČSR, presídlil do Budapešti, kde bol 1939-45 riaditeľom Umelecko-priemyselného múzea.

V košickom múzeu zhromaždil bohaté zbierky výtvarného umenia, organizoval viaceré výstavy, knižne vydal zlatnícke znacky v Uhorsku. Maloval naturalistické figurálne kompozície, veduty a krajiny, u ktorých sledoval predovšetkým svetelné efekty. Vystavoval v Kežmarku (1930) a Istanbule (1931).

Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map