Klimo Alojz

Alojz Klimo sa narodil v r. 1922 Piešťany, zomrel v r. 2000. Bol slovenský maliar. Študoval v rokoch 1941-1945 na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Oddelenie kreslenia a maľovania (prof. M. Schurmann a G. Mallý).

V rokoch 1945-1948 pokračoval Alojz Klimo v štúdiu na Vysokej škole umeleckopriemyslovej v Prahe (prof. J. Bauch a A. Pelc). Žil a tvoril v Bratislave. Pracoval v oblasti maľby, kresby, grafiky, knižnej ilustrácie, monumentálno-dekoratívnej tvorby, venoval sa aj priestorovým objektom a tvorbe hračiek.

Alojz Klimo sa do výtvarného umenia na Slovensku výrazne zapísal v oblasti abstraktnej, geometricko-konštruktívnej vývojovej línie. Je jej výraznou a poprednou osobnosťou. Rovnako významnú, originálnu tvorivú stopu zanechal v oblasti knižnej kultúry, najmä v ilustráciách kníh pre deti a mládež.

Za svoju tvorbu dostal rad domácich i medzinárodných ocenení. Mal viac ako 25 samostatných výstav doma i v zahraničí. Zúčastnil sa mnohých kolektívnych domácich i medzinárodných výstavných podujatí. V roku 1970 reprezentoval Česko-Slovensko na EXPO 70 v Osake. Jeho tvorba je publikovaná v 20 publikáciách o výtvarnom umení. V roku 1995 vyšla knižná monografia jeho diela.

Práce A. Klimu sú v zbierkach 15 galérií v Čechách a na Slovensku, v Múzeu L. Kassáka v Budapešti a v súkromných zbierkach na Slovensku, v Čechách, Nemecku a Rakúsku.

31. jarná aukcia umenia

SPOLOK UMELCOV A PRIATEĽOV GRAFIKY SVOJIM ZAKLADAJÚCIM ČLENOM – ERNEST ZMETÁK (1919-2004), FRANTIŠEK STUDENÝ (1911-1980), ALOJZ KLIMO (1922-2000), ANTON HOLLÝ (1915-1989), OREST DUBAY (1919-2005), JARMILA ČIHÁNKOVÁ (1925-2017), ŠTEFAN BEDNÁR (1919-1976) 7
130
SPOLOK UMELCOV A PRIATEĽOV GRAFIKY SVOJIM ZAKLADAJÚCIM ČLENOM – ERNEST ZMETÁK (1919-2004), FRANTIŠEK STUDENÝ (1911-1980), ALOJZ KLIMO (1922-2000), ANTON HOLLÝ (1915-1989), OREST DUBAY (1919-2005), JARMILA ČIHÁNKOVÁ (1925-2017), ŠTEFAN BEDNÁR (1919-1976) 7
200,00 €
Vyvolávacia cena

Galerijný predaj

Križovatky
Križovatky
1 800,00 €
Predajná cena
Mám záujem
Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map