Čihánková Jarmila

Jarmila Čihánková sa narodila v roku 1925 v Roštíne, zomrela v roku 2017 v Trnave. Bola česká maliarka, kresliarka a grafička.

Študovala na Strednej škole umeleckého priemyslu (prof. Ľ. Fulla), 1942-43 na Oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave (prof. Mudroch). Štúdiá ukončila 1946-50 na Umelecko-priemyslovej škole v Prahe (prof. Bauch, Pelc). 

Jarmila Čihánková pôsobila v rokoch 1953 – 1958 ako pedagóg na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave. V rokoch 1971 – 1985 na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, katedra scénografie. Bola členkou tvorivej Skupiny 4. Taktiež je jedným zo zakladateľských členov Klubu konkretistov na Slovensku.

Zúčastnila sa na výstavách Slovenského výtvarného umenia v Bratislave, Prahe, Moskve, Bruseli, Havane, Krakove, Stuttgarte, Ríme, Florencii,  Káhore, Viedni, Alžíri a iné.

Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map